kk755

Projectmatig Creëren

Projectmatig Creëren biedt een wezenlijk andere, vernieuwende kijk op projectmanagement. Voor succesvolle projecten is immers meer nodig dan strakke sturing, goede planning en budgetbewaking.

De sleutel tot projectsucces ligt in het genereren en aanspreken van draagvlak, commitment en creativiteit.

Projectmatig creëren is een manier van werken die naadloos aansluit bij de huidige tijdgeest. Ontwikkelingen, innovatie en veranderingen vinden in een steeds hoger tempo plaats. Het werken in programma’s en projecten zal hierdoor naar verwachting de eerstkomende jaren fors toenemen.

Wat het oplevert

Aan het eind van deze praktijkgerichte training kunnen de deelnemers de instrumenten van projectmatig creëren zelfstandig gebruiken en toepassen. Ze hebben de handvatten om geïnspireerd sturing aan projecten te geven, het krachtenveld effectief te beïnvloeden en een goede relatie met de opdrachtgever te onderhouden.

Projectmatig creëren is bij uitstek geschikt om in een turbulente en (politiek) gevoelige context:

  • Doelstellingen te realiseren.
  • Draagvlak te creëren.
  • Resultaten te behalen.

Praktische informatie

Eerstvolgende data

6 en 7 november 2018, met een terugkomdag op 11 december 2018.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 1.850,- en € 330,- voor de verblijfskosten.

Aanmelden

Aanmelden: via info@kernkonsult.nl.