Bibliotheek

Geen tijd?!

Regelmatig begeleid ik professionals in de uitvoering van het sociale domein. Vaak zijn dat sociale werkers die zich, net als ik, met hart en ziel inzetten voor de mensen aan de rand van onze samenleving. Zij klagen over een continu en almaar nijpender gebrek aan tijd. Tijd om gewoon lekker…
LEES MEER

Hoe meer bandbreedte innovatie aanjaagt

Ik ben actief als vrijwilliger in het bestuur van Humanitas Zoetermeer rond het thema armoede. Daar weten we inmiddels dat langdurige schaarste niet bijdraagt aan betere beslissingen. Juist omgekeerd: door langdurige schaarste nemen mensen in de armoede soms onhandige beslissingen. Geheel onbedoeld, maar door geldstress lukt het ze even niet…
LEES MEER

Ontwikkelen voor topprestaties

In dit laatste blog van een serie halen Jeroen Groenheijde en Nathalie de Man een aantal zaken aan die van belang zijn als je je wilt ontwikkelen tot hoog niveau; waar letten topcoaches op? Het belangrijkste doel voor een topsportteam of organisatie met ambitie is het leveren van prestaties. Maar…
LEES MEER

Ruimte benutten en kansen creëren

Wat kunnen topsport en organisaties van elkaar leren? Deze keer staan Jeroen Groenheijde en Nathalie de Man - in hun serie blogs hierover - stil bij de verschillen tussen samenspel in de ruimte en spelen en werken onder druk. Stel je een team voor dat de ruimte optimaal benut. Spelers…
LEES MEER

Feedback als krachtig middel voor het waarmaken van ambities

In een serie blogs wisselen Jeroen Groenheijde en Nathalie de Man van gedachten over aspecten die tophockey en organisaties raken. Deze keer een pleidooi om het geven van feedback een integraal onderdeel van de samenwerking te maken. Dat vergt wel wat! Veel spelers verwachten van hun coach dat hij of…
LEES MEER

Next Level dienstverlening

Next Level dienstverlening is nog lang geen gemeengoed, maar er dienen zich steeds meer organisaties aan die met minder geen genoegen nemen. Let maar op, met een sneltreinvaart wordt Next Level dienstverlening de standaard.
LEES MEER

Samen de bedoeling echt waarmaken?

Met regelmaat tref ik organisaties en teams waar hard wordt gewerkt zonder dat er echt wordt bereikt wat de bedoeling is. Aan de hand van een voorbeeld neem ik je graag mee in een manier om hiermee aan het werk te gaan en ambities wel waar te maken. Stel je…
LEES MEER

Wat een opgave!

Opgave gestuurd werken is de manier waarop gemeenten, provincies en ministeries complexe (veelal maatschappelijke) opgaven voor elkaar krijgen. Of het nu een vastgelopen dossier of een onmogelijk maatschappelijk initiatief is, opgave gestuurd werken trekt het uit de polariteit van belangen en maakt het tot een gemeenschappelijke opgave.
LEES MEER