Onze aanpak

Leren, exploreren, innoveren, het verbinden van werelden en het vinden van praktische oplossingen voor complexe ontwikkelingsvraagstukken: dat is wat Kern Konsult doet. We beschikken over een breed palet aan strategieën, werkvormen, tools en interventies en hebben verschillende eigen werkwijzen ontwikkeld.

  • Opgavegericht Creëren helpt gemeenten om complexe vraagstukken op te lossen, door ze uit de polariteit van belangen te verheffen tot een gemeenschappelijke opgave.

  • Intentiebewust Creëren is een manier om te kijken naar organisatie(onderdelen) waarbij centraal staat hoe de betrokken het doel vertalen in eenvorm.

  • Impactvolle Innovaties levert een bijdrage aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij.

  • Programmatisch Verbinden keert de dynamiek in organisaties om. De toekomst wordt leidend en het heden wordt daar dienstbaar aan.

  • Projectmatig Creëren Next is een manier van werken die mensen uitdaagt om samen te werken aan resultaten waarin ze geloven. PMC Next is volledig herzien vanuit de huidige tijdsgeest.