Onze aanpak

Leren, exploreren, innoveren, het verbinden van werelden en het vinden van praktische oplossingen voor complexe ontwikkelingsvraagstukken: dat is wat Kern Konsult doet. We beschikken over een breed palet aan strategieën, werkvormen, tools en interventies en hebben verschillende eigen werkwijzen ontwikkeld.

  • Samenspel is het noodzakelijke fundament om impact te realiseren bij opgaven met hoge complexiteit en dynamiek.

  • Opgavegericht Creëren helpt gemeenten om complexe vraagstukken op te lossen, door ze uit de polariteit van belangen te verheffen tot een gemeenschappelijke opgave.

  • Intentiebewust Creëren is een manier om te kijken naar organisatie(onderdelen) waarbij centraal staat hoe de betrokken het doel vertalen in eenvorm.

  • Impactvolle Innovaties levert een bijdrage aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij.

  • Programmatisch Verbinden keert de dynamiek in organisaties om. De toekomst wordt leidend en het heden wordt daar dienstbaar aan.

  • Projectmatig Creëren Next is een manier van werken die mensen uitdaagt om samen te werken aan resultaten waarin ze geloven. PMC Next is volledig herzien vanuit de huidige tijdsgeest. 

  • Communities voor Mensgerichte zorg is een manier om in co-creatie met zorgverleners, patiënten en partners de zorg te verbeteren en zo een slag te maken van patiëntgerichte naar mensgerichte zorg. 

  • Next Level Teamcoaching brengt teams op Next Level. Zij staan daarmee aan de basis van iedere succesvolle organisatie en zij vormen het boegbeeld in de ontwikkeling van de organisatie naar een volgend niveau.