Onze oorsprong

Van ontmoeten naar ontdekken

In de bekende creatielemniscaat van Kern Konsult ligt onze visie besloten over ontwikkelen van organisaties. Daarbij gaat het altijd om het vinden van een optimale balans en samenhang tussen de Het-kant (vormkracht), de Wij-kant (samenwerkingskracht, de Ik-kant (beeldkracht) en de Zij-kant (voedingskracht). In de vier krachten van de creatielemniscaat ligt ook de geschiedenis en de ontwikkeling van Kern Konsult besloten.

Ont-moeten was in de beginjaren van Kern Konsult één van de kernbegrippen om aan te geven waar we als bureau voor stonden. Het had de dubbele betekenis van het ontmoeten en het ontdoen van het moeten. Daarmee gaf dat ene woord de essentie aan van de wij- en de ik-kant die Kern Konsult toevoegde aan de tot dan toe gebruikelijke het-kant om organisaties te ontwikkelen.

Deze tijd vraagt om het inslaan van nieuwe wegen ten behoeve van de ontwikkeling van de samenleving, dat betekent een hernieuwde focus op de Zij-kant van organisaties. Daarbij hoort ontdekken, pionieren, nieuwe wegen inslaan, maar vooral ook de bedekking afhalen van dat wat al voor handen is, maar nog niet wordt gezien. Het nieuwe is soms dichterbij dan je denkt, maar je gaat het pas zien als je het door hebt. Daarmee heeft de term ontdekken eveneens een dubbele betekenis die de essentie aangeeft van de ontwikkelrichting van organisaties in dit tijdperk. De maatschappelijke relevantie en de bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving is daarbij steeds ons kompas.