Onze kern

Betekenis als kompas

Sinds de oprichting van ons bureau in 1984 hebben wij honderden organisaties mogen begeleiden bij het ontdekken van nieuwe wegen om hun ambities te verwezenlijken. Het besef dat organisaties van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van onze samenleving is daarbij steeds ons kompas. Wanneer die betekenis leidend en zichtbaar wordt in de kwaliteit van de dienstverlening heeft dat een invloed die veel verder reikt dan de fysieke producten en diensten die worden geleverd. Dan wordt een organisatie een voedings- en inspiratiebron voor velen.

Innovatie & basis op orde

Het is een kunst om organisaties zo te organiseren dat ze kunnen blijven vernieuwen en innoveren. Het vergt een solide en tegelijk flexibele basis die ruimte biedt om te kunnen pionieren. ‘Eerst de basis op orde en dan pas kunnen we vernieuwen’, is een veel gehoorde, maar riskante strategie. Een verouderde basis krijg je nooit echt op orde en blijft aandacht vragen. Structureel bezig zijn met innovatie voedt en inspireert ook de vernieuwing van de basis. Het vinden en blijven voeden van die balans tussen korte termijn resultaat en investeren in onzeker lange termijn rendement vergt visie, moed, creativiteit en organisatievermogen. Als twee zijden van eenzelfde medaille brengt Kern Konsult in organisaties balans en samenhang tussen basis op orde en innovatie.