Ineke Khalil 17 x 17

Workshop Teamondernemerschap

Hoe bereid je je organisatie voor op de toekomst en maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten en expertise van je medewerkers? In deze eendaagse workshop gegeven door Kern Konsult-adviseur Ineke Khalil  maak je kennis met de werkwijze van teamondernemerschap.

Teamondernemerschap in een notendop
Teamondernemerschap is een organisatievorm waarin het samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams centraal staat. Zo ontstaat een ondernemend, zelflerend samenwerkingsverband, waarin de dienstverlening nauw blijft aansluiten op de wensen van de klant. In de kern gaat teamondernemerschap over het creëren van een nieuw samenspel tussen leidinggevenden, teams, staf en specialisten. Een samenspel gekenmerkt door ‘samen sturen – ieder vanuit z’n eigen rol’.

Teamondernemerschap is bij uitstek geschikt voor organisaties die:
– eigenaarschap en verantwoordelijkheid breder willen beleggen,
– flexibel en creatief moeten inspelen op veranderende omstandigheden,
– collegiale betrokkenheid willen intensiveren.

 

Doel eendaagse workshop
Deze workshop is bedoeld om kennis te maken met de inrichtingsprincipes van teamondernemerschap en met wat cruciaal is om teamondernemerschap met succes te introduceren. Ook de drie belangrijkste bekwaamheden en de vier fases die de overstap naar teamondernemerschap kenmerken, komen aan bod.

Aan het eind van deze workshop kennen de deelnemers de zienswijze en werkwijze van teamondernemerschap. Door het bespreken van eigen casuïstiek en die van anderen, wordt helder wat een succesvolle overstap naar teamondernemerschap vraagt.

Data
– 15 juni 2018 (Utrecht)
– 18 september 2018 (Utrecht)

Kosten
€ 79,- inclusief  het boek Teamondernemerschap – van Tob naar Top teams (Khalil, 2013)

Aanmelden
Stuur een mail naar  info@kernkonsult.nl onder vermelding van workshop teamondernemerschap