Hockeycoach-Mark-Halfmouw

Wat we kunnen leren over leiderschap van tophockeycoach Mark Halfmouw

In een reeks gesprekken onderzoekt Nathalie de Man de rol en visie van hockeycoaches in de topsport. Welke inzichten kunnen we opdoen op het veld om toe te passen op de werkvloer? Met Mark Halfmouw spreekt ze over één team, één taak, omgaan met ongewenst gedrag en verantwoordelijkheid van zijn spelers in het behalen van hun doel.

Mark ontmoet ik op zijn werklocatie – een opleidingscentrum van de Politie Academie. Vol trots en plezier laat hij alle mogelijkheden hier zien. Mogelijkheden om politiemensen beter te maken. Zij doen waardevol werk. Daar draagt hij graag aan bij. Gedreven vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel dat hij altijd heeft gehad. Opkomen voor de vreemde eend in de bijt die niet voor zichzelf kan opkomen. Invloed uitoefenen op een beter product. Ik raak in gesprek met een echte strijder tegen het kwade, een zendeling voor het goede.

Zijn werk in de tophockey wereld is dat van fysieke trainer, die naast de coach meewerkt aan het bouwen van het team. Vanuit de combinatie van het werken in de topsport en sport (fysieke inzet) als deel van de professie van de politiemensen spreken we over leiderschap.

Maak een keuze en handel ernaar
Mark loopt zelf over van de ambitie. En die zoekt hij ook meteen op in andere mensen. ‘Het draait om intrinsieke motivatie. Wie ben je, wat wil je neerzetten, waar kies jij voor? ‘Moeten’ is door anderen opgelegd. Wat is jouw eigen positieve perspectief? Maak je keuze, en accepteer die, handel ernaar!’

Anekdote

‘Ik ga aan het werk met een team. Er zit weinig inspiratie en beweging in. Ik begin ieder te vragen waarom ze deel zijn van het team, waarom ze dit doen, dit willen. Waarom ben je hieraan begonnen?
Binnen no time is er inspiratie. Er is vertrouwen en ik kan verder met ze werken.’

Omgaan met ongewenst gedrag
‘In het team heeft iedereen een taak. Voor die taak draag je verantwoordelijkheid. De taken samen maken het geheel.’
Dat je het dus vanuit eigen taak SAMEN doet maakt hij duidelijk door in het trainen te werken met straffen en belonen: ‘Als je samen de ballen moet verzamelen, kun je dat in 1 minuut doen. Als je dat aan een enkeling overlaat, duurt het 10 minuten. Als het je als team niet in 1 minuut lukt, mag je extra push-ups of een andere ‘straf’ doen. Maakt één iemand een fout? Dan haal ik een ander eruit. Klagen over de scheidsrechter? Dan gaat hij expres fout fluiten. Zo wordt duidelijk dat ongewenst gedrag niet oké is!’

Maar dat is niet alles. Even later moet het ongewenste gedrag ook onderzocht worden: ‘Wat maakt dat iemand afwijkt van de afgesproken zaken? Vaak gaat er achter ongewenst gedrag een wereld schuil. Als je je daar niet in verdiept, kun je de plank misslaan in de follow-up die je daaraan geeft. Als je de plank misslaat, verlies je de verbinding en het vertrouwen.’
Mark wil weten wat er speelt. Het vertrouwen tussen hem en de spelers is belangrijk, zodat zij zich ook vrij voelen om te vertellen wat er speelt. Dat heeft altijd tijd nodig. Dat vraagt ook dat er tussen wat hij zelf zegt en doet geen ruimte zit.
Mensen worden door hem aangesproken op hun gedrag: ‘Een afwijzing slaat op een ongewenste handeling, nooit op een persoon. Iedere persoon verdient respect. Door dat verschil duidelijk te maken behoud je de verbinding.
Er wordt in de sportwereld veel gepraat, maar lang niet altijd genoeg met elkaar gesproken. Een gesprek dat één of meerdere lagen dieper gaat dan de oppervlakte draagt bij aan het creëren van waarde en brengt rust in het vele ‘doen, doen, doen’. Dat ontstaat niet vanzelf, daar moet je moeite voor doen en tijd voor nemen. Dat is deel van het werk van de begeleiding.’

De leider is vervangbaar, leiderschap is voor het leven
‘In de sportorganisatie is er de leidinggevende als coach en zijn staf. Hiërarchie is niets anders dan een taakverdeling en verantwoordelijkheidsverdeling. De verantwoordelijkheid van de coach is de gemeenschappelijke visie, de neuzen richten, motiveren. Die moet de coach zelf helder hebben, en het liefst ook voor het team. Om vervolgens ‘plan – do – check – act’ toe te passen. Willen we dit nog steeds? Halen we onze doelen met ons huidige handelen?
De leidinggevende is altijd vervangbaar. Je bent slechts enkele jaren aanwezig bij een team. Daartegenover staat leiderschap. Dat is voor het leven. Dat heeft iedere speler nodig.’

‘Je spreekt de spelers aan op hun eigen leiderschap in het veld. Hun leiderschap gaat over het nemen van verantwoordelijkheid vanuit hun intrinsieke motivatie.
Spelers nemen verantwoordelijkheid voor hun taak.
Ze spreken anderen aan op hun taak.
Ze zijn aanspreekbaar op de uitvoering van hun eigen taak.
Ze laten zich niet afleiden van hun taak door randzaken (de scheidsrechter, iets dat niet goed gaat, de grote vragen over winnen of verliezen….).’

Inspiratie en duidelijkheid
Mark is scherp op normen en waarden. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd, dat maakt hij zonder omwegen duidelijk. Zijn fysieke overwicht als grote, sterke vent, ondersteunt de discipline die hij verwacht en afdwingt. Tegelijkertijd spreekt hij vanuit passie, over liefde, over waardevol werk en vanuit oprechte interesse in de medemens. De strijder en zendeling is telkens op zoek naar de verbinding en werkt daarvoor met een intrigerende mix van inspiratie, emotie en rechtlijnigheid.

Lees ook