Opgavegericht werken

Voorproefje van ons receptenboek

Kern Konsult werkt aan een receptenboek voor organisaties die toekomst creëren. We staan voor de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij, waarin iedereen waarde heeft en en alles waarde houdt. Daartoe hebben we een aantal methodieken ontwikkeld, niet gedacht vanuit tekorten en problemen, maar vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is. 

Aan welvaart geen gebrek. De economie groeit, de techniek biedt ongekende mogelijkheden en het einde lijkt nog niet in zicht. Toch neemt de ongelijkheid niet af, nog altijd worden mensen uitgesloten en lopen de zorgen om ons klimaat steeds hoger op.

Wij geloven dat het anders moet. We weten dat het anders kan. De afgelopen jaren hebben we een aantal werkwijzen ontwikkeld om de omslag te maken naar een andere manier van werken, met respect voor mensen en de wereld.

Het receptenboek

In het boek schetsen we ontwikkelingen in de maatschappij, benoemen we principes waar we ons door laten leiden en beschrijven we methodieken om met kleine stappen een grote verandering te stimuleren. Zo’n aanpak noemen wij een recept.

Een voorproefje

Ieder recept is gebaseerd op een ‘praatplaat’, iets wat we vaker in ons werk gebruiken om processen te verbeelden. Zo toont onderstaande tekening van Opgavegericht Creëren hoe gemeenten complexe vraagstukken oplossen, door ze uit de polariteit van belangen te verheffen tot een gemeenschappelijke opgave.

In ons receptenboek zal de tekening gepaard gaan van een bondige toelichting, met de essentie van de werkwijze en vraagstukken waar deze bij past. Vervolgens volgt een uitleg, met een stappenplan en toelichting per onderdeel, voorzien van aanvullende zaken zoals eigenaarschap, succesfactoren en voorbeelden van toepassingen.

Compleet instrumentarium

Daarmee biedt het boek een compleet instrumentarium voor organisaties en hun klanten om in het hedendaagse spanningsveld van tegengestelde krachten een toekomstbestendige weg in te slaan. De komende maanden houden we u graag op de hoogte van de voortgang. Mocht u vast vragen of interesse hebben, benader ons dan gerust.