Kern Konsult - PMC Next- Annelies

Voorproefje uit ons receptenboek: Projectmatig Creëren Next

Kern Konsult werkt aan een receptenboek voor organisaties die toekomst creëren. Een bundeling van onze methodieken die bijdragen aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij. Niet gedacht vanuit schaarste, maar de verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is. De komende tijd delen we zo nu en dan een voorproefje. Deze keer: Projectmatig Creëren (PMC) Next.

PMC NEXT
Voor projecten met impact

Projectmatig Creëren (PMC) is een manier van werken die mensen uitdaagt om samen te werken aan resultaten waarin ze geloven. Mensen staan hierbij meer centraal dan structuren en deze mensen werken niet in projecten omdat dit van iemand moet, maar omdat ze een bijdrage willen leveren. Dat is het idee achter PMC: een collectief creatieproces, waarbij individueel commitment centraal staat. De methodiek is in de jaren 90 door Kern Konsult ontwikkeld, maar is met PMC Next volledig herzien vanuit de huidige tijdsgeest.

Wanneer toe te passen?

 • als je impact wilt hebben met je project;
 • als je iets wilt opleveren waar de gebruiker/doelgroep echt op zit te wachten;
 • als je vanuit gelijk gerichtheid en gelijkgestemdheid een collectief resultaat wilt creëren;
 • als je het vuur tijdens het hele project brandend wil houden.

Resultaat met impact

Geslaagde projecten weten met co-creatie, samenwerking en project start-ups gebruik te maken van de ambitie, energie en creativiteit van alle betrokkenen: management, medewerkers en stakeholders. Daarbij is er oog voor de bredere maatschappelijke context en de tijdsgeest. Er wordt op die manier niet alleen een resultaat opgeleverd, maar een resultaat met impact. Want ook grote idealen kun je stap voor stap bereiken!

De praatplaat

De start

Een project met impact/werkingskracht begint bij een urgentie of een ambitie voor een doelgroep.

De creatie

In de fase van de creatie krijgt het project echt vorm. Het wordt nader gedefinieerd, een activiteitenplan komt tot stand en de randvoorwaarden worden helder. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de project start-up (PSU), een workshop/werkconferentie met als doel het opstellen van (delen van) het projectcontract met het kernteam, de opdrachtgever en eventueel experts. De PSU genereert commitment bij de deelnemers en hoort bij de essentie van Projectmatig Creëren. Met elkaar wordt het project verkend en verder ingekleurd, elkaars standpunten worden gehoord en waar mogelijk verwerkt, en al werkende wordt iedere deelnemer steeds meer mede-eigenaar van het project.

Het werk

Wanneer de PSU tot mooie resultaten heeft geleid, de opdrachtgever enthousiast is en de gebruiker vol goede moed, dan is het tijd voor de projectleider en het team om ‘echt’ aan het werk te gaan.

De motivatie

Na verloop van tijd komt er vrijwel onvermijdelijk een moment waarop de energie er even uit is, de moedeloosheid toeslaat of het project gewoon even saai en monotoon is. Hoe houd je in projecten het vuur brandend of hoe por je het weer wat op?

 • Zorg voor een collectief gevoel van urgentie, organiseer een project fresh-up;
 • Creëer draagvlak, commitment, en organiseer ook weerstand;
 • Organiseer open communicatie en goede feedback;
 • Ga goed om met voortschrijdend inzicht;
 • Zorg voor korte-termijnsucces.

De nazorg

En dan is het zover, het is af. Het resultaat ligt voor je. Of het nu een adviesrapport, een beleidsnotitie of een nieuwe parkeerplaats is, er is tastbaars en concreets opgeleverd. Het proces van Projectmatig Creëren is echter nog niet klaar. Er volgt nog een vijftal belangrijke stappen.

 • In kaart brengen wat er doorgaat als het project stopt en wie hiervoor verantwoordelijk is;
 • Afspreken wat je doet met deelresultaten die nog niet zijn opgeleverd;
 • Evaluatie, bijvoorbeeld tijdens een ‘project close down’, een afrondende bijeenkomst;
 • Opheffen van het projectteam, waarbij duidelijkheid wordt gegeven over nieuwe taken;
 • Feest vieren! Een markering van de laatste mijlpaal.

  Meer lezen?

  Het boek PMC Next (2019), geschreven door Gert van Santen en Annelies van Gool, is het meest recente boek over de methode Projectmatig Creëren met de nieuwste inzichten van deze tijd.

  Meer verdieping?
  Volg dit najaar de Masterclass PMC Next.

Receptenboek

In ons receptenboek leggen we het volledige recept stap voor stap uit, van de vraagstukken waar deze methodiek geschikt voor is tot de doorslaggevende factoren voor succes.

Eerder lieten we zien hoe Opgavegericht Creëren gemeenten helpt om complexe vraagstukken op te lossen, door ze uit de polariteit van belangen te verheffen tot een gemeenschappelijke opgave. Ook Intentiebewust Creëren kwam aan de orde, een manier van kijken naar organisatie(onderdelen) waarbij centraal staat hoe de betrokkenen het doel vertalen in een vorm. Verder stonden we stil bij Impactvolle Innovaties waarbij je buiten de grenzen van je organisatie, in co-creatie met je doelgroep en/of je werknemers, oplossingen bedenkt voor uitdagingen in onze samenleving. En vorige keer besteedden we aandacht aan Programmatisch Verbinden waarmee je de dynamiek in organisaties omkeert.