Voorproefje uit ons receptenboek: Next Level Teamcoaching

Voorproefje uit ons receptenboek: Next Level Teamcoaching

Kern Konsult werkt aan een receptenboek voor organisaties die toekomst creëren. Een bundeling van onze methodieken die bijdragen aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij. Niet gedacht vanuit schaarste, maar de verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is. De komende tijd delen we zo nu en dan een voorproefje. Deze keer: Next Level Teamcoaching.

Next Level Teamcoaching
De volgende fase in leiderschap

Next Level Teamcoaching brengt directie, programma- en opgaveteams op Next Level. Zij staan daarmee aan de basis van iedere succesvolle organisatie en zij vormen het boegbeeld in de ontwikkeling van de organisatie naar een volgend niveau. Zij zijn het baken in de richting en het voorbeeld in gedrag, en vormen met elkaar het leidende team in verandering. Next Level Teamcoaching brengt hen in positie en maakt van hen het Next Level team.

Wanneer toe te passen?

  • Wanneer je gezamenlijk antwoord wilt geven op een complex vraagstuk;
  • Wanneer je team wel een boost kan gebruiken in energie en enthousiasme;
  • Wanneer er onenigheid is tussen teamleden en alle aandacht naar binnen wordt gezogen;
  • Wanneer het team deels nieuw is, en oude en nieuwe leden elkaar nog niet weten te vinden;
  • Wanneer je vanuit een gezonde basis toe bent aan een Next Level ambitie.

Buitengewoon samenspel
Veel organisaties staan voor steeds complexere vraagstukken die ze niet meer eigenhandig kunnen oplossen, maar alleen nog vanuit gedeeld eigenaarschap met andere stakeholders. Dat vraagt buitengewoon samenspel, waarbij het samenspel binnenshuis vaak nog lastiger is dan buiten. Strijdige belangen en oude patronen trekken de organisatie voortdurend terug in reactief gedrag en doen andere stakeholders terugdeinzen tot afhaken.

Next Level Teamcoaching besteedt vanuit de inhoud aandacht aan de relatie. Op basis van de inhoud wordt gewerkt aan een gezamenlijke ambitie en gemeenschappelijke visie. En in de relatie delen we de passie en verdiepen we de zin. Er is ruimte voor persoonlijke drijfveren en het gezamenlijke vuur. Dat vuur maakt het urgent de geschillen te overbruggen en de belangen te overstijgen en een echte harteverbinding aan te gaan.

De praatplaat

Het begint met ambitie
Zonder ambitie geen beweging.

Heldere visie
Visie geeft richting, koers en focus. Visie inspireert en enthousiasmeert. En visie biedt inhoud aan het samenspel en het leiderschap.

Next Level samenspel
Het realiseren van de visie vraagt Next Level samenspel. Dit vraagt om een overtreffende trap over de grenzen van de eerste verantwoordelijkheid heen, vanuit het overstijgende belang. Dienstbaar aan het geheel.

Herinner je de passie
Waarom deed je ook alweer wat je doet? Het is de passie die verbindt, de verschillen overbrugt en het hart sneller doet slaan.

Het vindt zijn oorsprong in zin
Het is de zingeving die voedt en ons verbindt met het grotere geheel. Terug naar de kern, vanuit de bedoeling, gericht op het waartoe. Het doet ertoe!

Scherpte is een vereiste
Wees helder over jouw belang, maak scherp waar dat wellicht conflicteert met andere belangen, heb oog voor andermans belang en kom met elkaar tot een werkend samenspel.

Het vraagt gunnen
Het is een spel van geven en nemen, met als belangrijk uitgangspunt: wat jij jezelf wenst, mag je de ander vooral geven. Dán gaat het stromen en wederkeren.

Werken vanuit eenvoud

  • Bied structuur
  • Breng rust en reflectie
  • Geef vertrouwen
  • Nodig uit tot Next Level

Receptenboek
In ons receptenboek leggen we het volledige recept stap voor stap uit, van de vraagstukken waar deze methodiek geschikt voor is tot de doorslaggevende factoren voor succes.
Eerder lieten we zien hoe Opgavegericht Creëren gemeenten helpt om complexe vraagstukken op te lossen, door ze uit de polariteit van belangen te verheffen tot een gemeenschappelijke opgave. Ook Intentiebewust Creëren kwam aan de orde, een manier van kijken naar organisatie(onderdelen) waarbij centraal staat hoe de betrokkenen het doel vertalen in een vorm. Bij Impactvolle innovaties bedenk je buiten de grenzen van je organisatie, in co-creatie met je doelgroep en/of je werknemers, oplossingen voor uitdagingen in onze samenleving. Verder hebben we aandacht besteed aan Projectmatig Creëren Next, een manier van werken die mensen uitdaagt om samen te werken aan resultaten waarin ze geloven. Een ander ‘recept’ is tot slot dat over Communities voor mensgerichte zorg, een manier om in co-creatie met zorgverleners, patiënten en partners de zorg te verbeteren en zo een slag te maken van patiëntgerichte naar mensgerichte zorg