COMPETENT ZIJN EN BLIJVEN (doorlopend)

Fase 4 Verandertraject

Opbrengst
  • teams hebben zich ontpopt tot belangrijke en volwassen afstemmings- en samenwerkingspartners (binnen en buiten de organisatie)
  • teams en leidinggevenden geven gezamenlijk vorm aan teamondernemerschap: samen sturen – ieder vanuit z’n eigen rolverantwoordelijkheid
  • het goede presteren van de organisatie blijft niet onopgemerkt: teams en leidinggevenden worden regelmatig gevraagd om extra rollen of taken op zich te nemen
Belangrijkste activiteiten
  • aandacht houden voor de kwaliteit in het gesprek
  • met elkaar blijven kijken: wat heeft aandacht nodig om te borgen dat de investering in teamondernemerschap blijft renderen?
  • als partners in een robuust samenwerkingsveld (directie, teams, leidinggevenden, staf) elkaar actief blijven opzoeken en benutten
Beleving
  • we doen het met elkaar en we hebben elkaar nodig
  • grote voldoening over de onderlinge samenwerking en de prestaties die worden neergezet
  • ruimte (en vermogen) om nieuwe initiatieven op te pakken, nieuwe uitdagingen aan te gaan
Tijdsperiode

Doorlopend