Fase III: STABILISEREN EN DOORONTWIKKELEN (12 - 24 maanden)

Fase 3 Verandertraject

Opbrengst
 • de kwaliteit van het samenspel binnen teams en de organisatie groeit
 • het leervermogen en creatieve oplossingsvermogen binnen teams en de organisatie groeit
 • het investeren in de samenwerking met externe partners neemt toe
 • klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid neemt toe
Belangrijkste activiteiten
 • ruimte maken voor verschil in ontwikkeling van teams
 • waar nodig: aanpassen gekozen teamstructuur en overlegvormen
 • blijven investeren in competentieontwikkeling
 • rol extern adviseur overdragen aan intern adviseur
Beleving
 • teamondernemerschap raakt ingeburgerd
 • meer grip op werkbelasting, meer ontspanning en plezier in het werk
 • de kick van dingen voor elkaar krijgen
 • rendement al goed zichtbaar