Fase II: WENNEN EN HERKENNEN (8 - 18 maanden)

Fase 2 Verandertraject

Opbrengst
 • teams en leidinggevenden zijn aan de slag in nieuwe rolverdeling
 • teams en leidinggevenden leren al doende
 • het nieuwe samenspel binnen de organisatie begint te wennen
 • aandacht voor benodigde kwaliteitsverbetering groeit
Belangrijkste activiteiten
 • jaarcyclus teamondernemerschap starten
 • teams voeden met sturingsinformatie
 • staf, commissies en specialisten actief betrekken
 • gestructureerde coaching aanbieden
 • klankbordgroep als organisatiebreed overleg introduceren
Beleving
 • meer gevoel voor wat teamondernemerschap is en vraagt
 • toename werkdruk en frustratie: iedereen is lerende en ‘het’ komt er allemaal bovenop
 • rendement op momenten zichtbaar