Fase I: Starten (4 - 8 maanden)

Fase 1 Verandertraject

Opbrengst
  • het verandertraject sluit goed aan bij de organisatie
  • de nieuwe rolverdeling legt de basis voor teamondernemerschap
Belangrijkste activiteiten
  • keuze maken teamstructuur en -samenstelling
  • formuleren resultaatkader per team
  • opstarten organisatiebreed overleg
Beleving
  • verwarrend: nieuwe termen, rollen, overlegstructuur
  • nog weinig zichtbaar rendement