Structuur ondernemerschapDoel/opbrengst teamondernemerschap

Als organisatie kies je voor teamondernemerschap omdat je het anders wilt: je wilt eigenaarschap en verantwoordelijkheid breder beleggen. Je wilt optimaal gebruik maken van alle aanwezige expertise en kennis binnen je organisatie om beter te kunnen presteren.

Teamondernemerschap is een organisatiemodel waarin je hiërarchische sturing aanvult met bottom-up en collegiale sturing. Zo ontstaat een organisatie van ‘samen sturen – ieder vanuit z’n eigen rol’. Het werken in resultaatverantwoordelijke teams maakt dit mogelijk.

Met teamondernemerschap creëer je een ondernemend werkklimaat, waardoor de dienstverlening nauw kan blijven aansluiten op de wensen van de klant, en men creatief kan inspelen op de veranderingen die zich (blijven) voordoen.