Nathalie de Man

Betrokken en professioneel

Heel precies aanvoelen en verwoorden wat er binnen een organisatie speelt en wat er nodig is: dat kan Nathalie als geen ander. Ze is (daad)krachtig, gestructureerd en scherp analytisch. En dat alles met een prettige combinatie van betrokkenheid en professionele afstand.

“De ene keer sta ik naast je om mee te kijken en je nog scherper te laten waarnemen. De andere keer sta ik tegenover je en confronteer ik je met een kans die je laat liggen. En in ieder geval sta ik altijd achter je om je te steunen en aan te moedigen. Ik verbind me echt met een organisatie en waar die voor staat, om gezamenlijk invulling te geven aan de opdracht die er ligt. Ik zie de potentie in een organisatie en in mensen, en ben enthousiast om die te ontsluiten en waar te maken. Ik voer gesprekken met betrokkenen, maak heldere analyses. Ik werk met de mensen samen waarbij ik kies voor werkvormen waarin het ervaren van anders werken centraal staat. Via beleving komen mensen sneller in beweging. Ik laat zien dat je misschien wel verschillende taken en deelbelangen hebt, maar dat je je uiteindelijk allemaal inzet voor hetzelfde doel. Je moet dus samen aan oplossingen werken en vertrouwen hebben in elkaar om je organisatie(onderdeel) naar een volgend niveau te tillen en je visie te realiseren.

In 2013 heb ik me aangesloten bij Kern Konsult, met name vanwege mijn belangstelling voor organisatievraagstukken. Daarvoor vervulde ik jarenlang verschillende (management)functies binnen (inter)nationale organisaties, in het bijzonder binnen de overheid. Ik ben opgeleid tot ingenieur in de agrarische en milieueconomie, maar merkte tijdens mijn loopbaan dat ik me meer wilde ontwikkelen van inhoudelijk sturen naar het mensen in beweging brengen. Daarbij draait het om een goed samenspel tussen de gevoelswereld en de ratio en dat vind ik ontzettend interessant. Om goed te functioneren moet je namelijk niet alleen denken, maar ook voelen. Ik heb meerdere jaren als coach op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling gewerkt in mijn eigen bedrijf de Schatvisser.”

Wil je op een effectievere manier je doelen halen? Met meer focus aan de slag? Als management- of projectteam, binnen ambtelijke of maatschappelijke organisaties, of in een onderzoeksorganisatie? Wil je de kracht van het gevoel en een scherpe blik inzetten voor maatschappelijke ontwikkeling?

Rob van Brouwershaven, Directeur Plantaardige Agroketens en voedselkwaliteit van het Ministerie van Economische zaken zegt over Nathalie: “Ze kijkt goed naar wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt en heeft daar de rust voor. Ze heeft geen snelle babbel, al een antwoord klaar voordat je uitgepraat bent en ze luistert goed. Haar reflecties maken dat je anders gaat kijken en handelen.”

Publicaties:

Boeken:

Mail Nathalie de Man