Nathalie de Man

Nathalie de Man“Wie vernieuwend wil denken moet voelen”

Nathalie is ingenieur in de agrarische en milieueconomie en heeft jarenlang internationaal gewerkt, o.a. in management functies, in het bijzonder binnen de overheid. Ze wilde zich meer ontwikkelen van inhoudelijk sturen naar het mensen in beweging brengen. Omdat ze uit eigen ervaring wist dat “het laten samenwerken van de gevoelswereld en de ratio” hierbij van essentieel belang is.
Meerdere jaren heeft zij als coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap gewerkt in haar eigen bedrijf “de Schatvisser”. Haar belangstelling voor organisatievraagstukken bracht haar in 2013 bij Kern Konsult.

Wil je op een effectievere manier je doelen halen? Weer met focus aan de slag? Als individu of managementteam, binnen ambtelijke organisaties of MKB? Wil je de kracht van het gevoel inzetten voor maatschappelijke ontwikkeling?

Nathalie verbindt zich met jouw organisatie en de opdracht waar je voor staat. Ze staat naast je om mee te kijken en je nog scherper te laten waarnemen. Ze staat tegenover je om je te confronteren met waar je ’t nog laat liggen. En ze staat achter je om je te steunen. Met telkens weer de opdracht van de organisatie in het vizier.
Naast een goed gesprek werkt ze met werkvormen als archetypes, systemisch werken en visualisaties. Via beleving komen mensen sneller in beweging.

De kracht van Nathalie is dat ze heel precies kan aanvoelen en verwoorden wat er speelt en nodig is. Ze is (daad)krachtig, gestructureerd en scherp analytisch. Met een prettige combinatie van betrokkenheid en professionele afstand.

Rob van Brouwershaven, Directeur Plantaardige Agroketens en voedselkwaliteit van het Ministerie van Economische zaken zegt over Nathalie: ze kijkt naar “wat gebeurt hier nou eigenlijk” en heeft daar de rust voor. Ze heeft geen snelle babbel, al een antwoord klaar voordat je uitgepraat bent, ze luistert goed.

Publicaties:

Mail Nathalie de Man