Femke Hulsenbek

Femke HulsenbekFocus op de impact

Kickstart vermogen. Daadkracht. Organisatiepower. Het omschrijft de kracht die uitgaat van de sociaalvaardige, enthousiaste Femke. Ze krijgt dingen snel in beweging, in co-creatie met de doelgroep. Natuurlijk door goed te luisteren en een plan van aanpak te hebben. Maar ze is niet iemand die blijft hangen in denkwerk. Wat gaan we morgen doen, wie hebben we daarvoor nodig en dan hup, slagen maken: dat typeert haar aanpak.

“Bovenaan mijn ‘praatplaat’ staat ‘Fanatieke Femke doet impactvolle innovaties’. Dat is een soort slogan die lekker klinkt, maar het dekt ook echt de lading. Ik werk veel voor organisaties waarin bijvoorbeeld wordt samengewerkt met burgers, bewoners, jongeren, mensen in armoede of met een andere hulpvraag. Ze hebben specifieke vragen en om daarop in te spelen zijn nieuwe oplossingen nodig. En om doelen te bereiken heb je vaak helemaal geen technische snufjes nodig. Het draait juist vooral om mensen. Door ze bij elkaar te zetten en gebruik te maken van hun kwaliteiten kun je heel veel bereiken. Systemen en instituten zitten dat vaak juist in de weg. Voor innovatieve oplossingen moet je soms buiten de gebaande paden durven treden. Ik luister goed naar de behoeftes van de doelgroep, denk vanuit ieders mogelijkheden en focus op de impact die een oplossing kan hebben.

Ik studeerde International Development & Administration en deed daarna ontwikkelingswerk in Afrika. Deze achtergrond zegt wel iets over wie ik ben. Want terug in Nederland kon ik deze ervaring goed gebruiken. In feite is het werk dat ik nu doe vergelijkbaar, alleen is het niet meer in Afrika. Na business development bij Bemore en mijn eigen onderwijsinnovatie initiatief Hiero’s koos ik in 2014 voor Kern Konsult.

Bij Kern Konsult vond ik de samenwerking waar ik als zelfstandige behoefte aan had. Het biedt zowel mij als mijn opdrachtgevers echt een meerwaarde. Er staan continu mensen achter me met een andere expertise, kennis en ervaring. Daar kan ik uit putten. Bovendien werken we steeds vaker in duo’s, waardoor we klanten de best mogelijke kwaliteit en breedst mogelijke ervaring en wijsheid kunnen bieden.”

Haar website

www.femkehulsenbek.nl

Publicaties

  • Duurzaam Denken Doen. Gecrowdsourced boek over hoe de wereld er in 2035 uitziet volgens 400 sociale vernieuwers.

Klantervaring

Waterschap Noorderzijlvest

Blogs op LinkedIn:

De kunst van het niet precies weten

We zijn nou eenmaal geen Rainbow farting unicorns

4 tips om met je doelgroep te creëren

 

Mail Femke Hulsenbek