Anita van Pol

Toen Anita van Pol als directeur aantrad bij de Academie voor Financieel Management, werd al acht jaar lang hetzelfde curriculum gegeven. Zij voerde voor de gehele Academie resultaatverantwoordelijke teams in. Alle andere coördinerende taken werden afgeschaft.

Inmiddels is er een nieuw didactisch en inhoudelijk curriculum ingevoerd, waarin oog is voor economische, sociale én ecologische waarden. Het leren vindt in en met het werkveld plaats onder begeleiding van de docent 3.0. En de werkbeleving van docenten? Die is weer omhooggeschoten.

Lees hier het hele verhaal.

Anita van Pol