Samenspel

Samenspel is samenwerking op het hoogste niveau. Bij samenspel gebeurt niet alleen wat van tevoren als resultaat is gedefinieerd, maar wordt meer waarde en betekenis toegevoegd dan van tevoren kon worden bedacht. Samenspel gaat over het creëren synergie. Over mensen die elkaar op zo’n manier ontmoeten dat ze boven zichzelf uitstijgen. Door samenspel kunnen we dingen realiseren die vooraf ons voorstellingsvermogen te boven gingen.

De ervaringen uit talloze organisatieontwikkelingstrajecten, trainingen en coachtrajecten hebben aan de basis gelegen aan het ontrafelen van de drie leidende principes die onder samenspel in teams en organisaties liggen. Daaraan gekoppeld hebben we een rijkdom aan inspirerende werkwijzen kunnen ontwikkelen. Zij helpen ‘spelmakers’ in organisaties – leidinggevenden, programmamanagers en anderen - om het samenspel te creëren en faciliteren. Hiermee wordt het actief sturen op samenspel een krachtig middel voor het benaderen en oplossen van complexe, maatschappelijke opgaven.