Tree  oak  cut

Samen de bedoeling echt waarmaken?

Met regelmaat tref ik organisaties en teams waar hard wordt gewerkt zonder dat er echt wordt bereikt wat de bedoeling is. Aan de hand van een voorbeeld neem ik je graag mee in een manier om hiermee aan het werk te gaan en ambities wel waar te maken.

Stel je voor. Een gemeentelijk team. Ze moeten ervoor zorgen dat er minder jongeren uitvallen op school, tussen wal en schip terecht komen om zich vervolgens gedesillusioneerd af te keren van de gemeenschap. Het team werkt al een aantal jaren hard aan dit onderwerp, maar weet onvoldoende verandering in de situatie te brengen. De politieke druk op het onderwerp neemt steeds meer toe.

De huidige vorm voldoet niet. Steeds harder werken en meer beleid ontwikkelen heeft niet geholpen.

We starten onze samenwerking bij de wortels van de opdracht voor het team. We krijgen samen meer gevoel voor de intentie: het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van het team. De intentie van het team is dat jongeren zichzelf ontplooien en een positieve bijdrage aan de gemeente leveren. Hierop is veel inspiratie en passie. Ze willen dat echt graag waarmaken.

Iedere organisatie, ieder team of samenwerkingsverband heeft zijn eigen intentie. Als die gedeeld is, vormt deze de basis voor geïnspireerde samenwerking. Om van daaruit te creëren en realiseren vraagt het ontwikkelen van bewustzijn, positiviteit en samenhang in leidende principes. De leidende principes zijn de – veelal onbewuste – waarden waardoor het team zich laat sturen. Het ontwikkelen daarvan ervaar ik telkens als waardevol en vreugdevol werk.

We gaan aan de slag.

Het eerste leidende principe van dit team blijkt ‘geloven in jezelf’. Dat is wat ze de jongeren zo hard gunnen. Maar nu wordt duidelijk dat ze dat geloof zelf ontberen. De valkuil van dit leidende principe is dat ze heel hard gaan werken om anderen te overtuigen van alles wat ze aan beleid bedenken. Ze stralen niet uit dat ze er zelf in geloven en hebben daarmee te weinig zeggingskracht. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom investeren we eerst in het geloof in henzelf.

Hun tweede leidende principe blijkt ‘samen met jongeren creëren’. Op basis van hun inspiratie én gewonnen zelfvertrouwen kunnen ze de jongeren onbevangen tegemoet treden. Samen met de jongeren co-creëren, elkaar wederzijds inspireren en verrijken. De contacten veranderen wezenlijk van aard. Er ontstaat een waardevolle opbrengst aan nieuwe, concrete en bruikbare ideeën.

Als dit tweede leidende principe goed van de grond komt, zien we dat het team ook hun derde leidende principe positief kan benutten. Dit is hun politieke dienstbaarheid. De invulling hiervan verandert. Deze is niet langer een braaf ja-knikken en verstrikt en verlamd raken in de politiek/bestuurlijke wirwar. Geïnspireerd en zelfbewust als ze zijn en met nieuwe ideeën die met de jongeren samen zijn ontwikkeld, zijn ze nu in staat om adequaat te opereren in het politiek/bestuurlijke krachtenveld zonder hun intentie – en dus de jongeren – uit het oog te verliezen. Ze werken niet alleen hard, maar allereerst vanuit hun hart en in onderlinge samenhang. Ze weten effectief te opereren doordat ze helder voor ogen hebben hoe ze de jongeren het beste kunnen bereiken en helpen. De nieuwe ideeën kunnen op adequate wijze voor het voetlicht worden gebracht. Ze weten vruchtbare grond te vinden.

Het stroomt in het team. De jongeren, het team en de politiek varen er wel bij. De gemeenschap wordt op een goede wijze bedient. De intentie komt steeds meer tot realisatie. Er zijn een bloeiend beleidsveld en een vitaal team ontstaan.