Roche

 

Roche is een van de weinige farmaceuten die werkt aan nieuwe medicijnen tegen alzheimer. Voor de Alzheimer Challenge benaderde Celia Noordegraaf Kern Konsult. “Deze samenwerking is voor ons heel waardevol geweest. Het heeft ons geholpen om de buitenwereld binnen te halen en met veel enthousiasme de verandering aan te jagen die wij door willen maken.”

“Als die nieuwe medicijnen tegen alzheimer op de markt komen over een aantal jaren – en daar hopen we op – is het belangrijk om een netwerk te hebben in dit therapeutische gebied, zodat we patiënten zo snel mogelijk toegang kunnen geven tot een behandeling. Maar ook om te kijken wat we nu al kunnen doen om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

We willen namelijk niet alleen een geneesmiddel bieden, maar iets betekenen in het hele ziekteproces van de patiënt. Vandaar de Alzheimer Challenge: een initiatief om samen met een diverse groep na te denken over oplossingen om te voorkomen dat mensen het probleem van alzheimer ontkennen.

Kwetsbaar opstellen en het gesprek aangaan

Daarin proberen we als een evenwaardige partner samen te werken met alle betrokkenen. Dat betekent dat we bereid zijn om ons kwetsbaar op te stellen en naar hen te luisteren. We hebben bewust gekozen om de deur uit te gaan en de dialoog te voeren met een breed publiek, niet alleen gelijkgestemden, maar ook out-of-the-box-denkers, want we hebben juist alle invalshoeken nodig.

Dat is zeker niet gangbaar in onze sector en daarom heb ik Femke binnengehaald. Jaren geleden werkte ik al eens met haar samen en ik wist dat ze met Kern Konsult dit soort trajecten begeleidt. Haar vermogen om mensen van uiteenlopende achtergrond bij elkaar te brengen, daar werkvormen aan te verbinden en het enthousiasme om zo’n sessie tot een goed einde te brengen, dat waren de kwaliteiten waarvoor ik haar vroeg.

We wilden dus met alle belanghebbenden verkennen hoe we kunnen stimuleren dat alzheimer wordt erkend. Femke heeft daarvoor niet alleen onze doelgroepen in kaart gebracht maar ook haar eigen netwerk ingezet. Ze kent veel creatieve denkers en toonaangevende stemmen in het publieke debat. Zo kregen we een gevarieerd gezelschap bij elkaar, van geriaters, neurologen, psychologen, verpleegkundigen, mantelzorgers en frisse blikken van buiten.

Persoonlijke presentaties en spelenderwijs aan de slag

Op basis van design thinking heeft ze vormgegeven aan het evenement dat een halve dag duurde. Er was een inhoudelijke presentatie van een vooraanstaande professor en het persoonlijke verhaal van een toekomstige patiënte die drager is van het alzheimer-gen. Daarna had je verschillende sessies, zoals een durf-te-vragen, een world-café en een ideeën-markt. Ook was er een tekenaar die alles vastlegde in een visueel verslag, dat was heel mooi.

Gedurende de hele bijeenkomst werd je spelenderwijs van het ene onderdeel meegenomen in de andere, waardoor het nooit saai was en je creativiteit voortdurend op een laagdrempelige manier werd aangesproken en uitgedaagd om met zoveel mogelijk voorstellen te komen. Er was een hele plezierige sfeer, die bovendien heel veilig was, geen enkel proefballonnetje werd afgeschoten en niemand werd bekritiseerd.

We hebben hele positieve reacties gehad. De bijeenkomst heeft een groot aantal ideeën opgeleverd, waarvan niet alles past bij ons, maar bij de meest kansrijke zoeken we partners om ze samen te realiseren. Bijvoorbeeld een register voor mensen met erfelijke dementie en een digitaal platform voor getroffenen om tips en ervaringen uit te wisselen. Ook stimuleren we patiënten om hun stem te laten horen en zo de zorg te veranderen.

De winst: open en gelijkwaardig samenwerken

Van begin tot eind had Femke overzicht over het hele evenement en elk onderdeel tot in de puntjes voorbereid, met een inspirerende locatie, afwisselende werkvormen, interessante mensen en oorspronkelijke verslaglegging. Over alle aspecten had ze goed en grondig nagedacht, waardoor het een bijzondere bijeenkomst werd, waar iedereen met veel plezier aan deelgenomen heeft. Dat is de winst.

Ze heeft ons geholpen om de buitenwereld binnen te halen en met veel enthousiasme de verandering aan te jagen die wij door willen maken. Hoe meer we naar anderen uitdragen om open en gelijkwaardig samen te werken, des te meer dat in de hele sector gebeurt. Ik juich dat echt van harte toe, want die kant moeten we op. De samenwerking met Femke is daarin heel waardevol geweest en lijkt mij voor veel meer organisaties geschikt.’