Programmatisch verbinden

RECEPT: Programmatisch verbinden

Kern Konsult werkt aan recepten voor organisaties die toekomst creëren. Onze recepten zijn methodieken die bijdragen aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij. Niet gedacht vanuit schaarste, maar de verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is. De komende tijd delen we zo nu en dan een recept. Deze keer: Programmatisch Verbinden.

‘We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills’, zo sprak president J.F. Kennedy in 1962. Tot op de dag van vandaag mooie woorden. Als organisatie wil je meebouwen aan de uitdagingen van de toekomst, maar de hectiek van alledag weerhoudt je daar vaak van. Met de strategie Programmatisch Verbinden (PMV) wordt de dynamiek in organisaties omgekeerd. De toekomst wordt leidend en het heden wordt daar dienstbaar aan.

In ons receptenboek lees je er meer over. Ieder recept is gebaseerd op een ‘praatplaat’, een schematische tekening die we vaker in ons werk gebruiken om processen te verbeelden. Je kunt deze hier alvast bekijken, inclusief een toelichting.

Toekomstfabriek

Vooruitgang wordt meestal gecreëerd door het verbinden van bestaande disciplines en werelden en de drive om te leren en te exploreren. Zo ontstaan nieuwe inzichten en wordt mogelijk wat onmogelijk leek. Met PMV wordt te midden van de bestaande organisatie een dynamisch netwerk gecreëerd dat disciplines en werelden in de organisatie structureel met elkaar verbindt. De focus is samen leren, exploreren en produceren voor de toekomst. Zo wordt de organisatie een ‘Toekomstfabriek’, waarin producten, diensten en beleid multidisciplinair met elkaar worden ontwikkeld en geproduceerd.

Resultaten snel merkbaar

PMV bestaat uit verschillende onderdelen die stap voor stap modulair kunnen worden opgestart, afhankelijk van de ontwikkelingsfase en behoefte van de organisatie. De combinatie van modules doet de effectiviteit van de Toekomstfabriek exponentieel toenemen. PMV maakt optimaal gebruik van wat er al is en daardoor worden resultaten snel merkbaar op de werkvloer.

Vier werkdomeinen

In veel organisaties zijn vier werkdomeinen te onderscheiden: de werkvloer, het bestuur, de bedrijfsvoering en staf & beleid. Idealiter zijn deze structureel met elkaar en de samenleving verbonden in een lerende en innoverende omgeving. In de praktijk hebben deze domeinen echter de neiging elk hun eigen wereld en werkelijkheid te creëren. En zo’n onbalans gaat vaak ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. PMV is erop gericht de duurzame samenhang en balans tussen de verschillende werkdomeinen te realiseren, zodat de organisatie optimaal kan bijdragen aan de ontwikkeling van de dienstverlening van de toekomst.

Basisontwerp

Een ‘Toekomstfabriek’ kan er voor elke organisatie anders uitzien. Op de plaatpraat is een blauwdruk van een raket gebruikt om de samenhang van de basisonderdelen te illustreren:

  • De belofte, de bestemming;
  • De motor: leren & exploreren omdat dat het beste uit mensen naar boven haalt;
  • 1e pijler inspireren: Het Reisbureau, om het lerende netwerk te bouwen en te onderhouden;
  • 2e pijler Regisseren: Het Rollenspel, om de dienstverlening te keren van systeem naar klant;
  • 3e pijler Produceren: De Werkplaatsen, waar samen de toekomst wordt gemaakt;
  • De lading Etaleren: De Academie, waarmee kennis aan klanten en medewerkers wordt overgedragen.

In het Receptenboek wordt elk onderdeel uitgebreid behandeld, en wordt ingegaan op de verschillende fasen waarin een Toekomstfabriek wordt gebouwd.

PMV kan een evolutionaire ommekeer teweegbrengen in de focus van organisaties. Het creëren van toekomst vindt zijn weg in alle haarvaten van de organisatie. Want de meeste mensen in organisaties weten hoe het beter kan en willen daar graag aan meewerken. Omdat het (ook) over hun toekomst gaat.

Overige recepten?

In onze recepten leggen we de volledige methodiek stap voor stap uit. Van de vraagstukken waar deze methodiek geschikt voor is tot de doorslaggevende factoren voor succes.

Eerder lieten we zien hoe:

  • Opgavegericht Creëren gemeenten helpt om complexe vraagstukken op te lossen, door ze uit de polariteit van belangen te verheffen tot een gemeenschappelijke opgave.
  • Intentiebewust Creëren een manier is om te kijken naar organisatie(onderdelen) waarbij centraal staat hoe de betrokkenen het doel vertalen in een vorm.
  • Impactvolle innovaties een bijdrage levert aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij.