Kern Konsult - impactvolle innovaties - Femke

RECEPT: Impactvolle Innovaties

Kern Konsult werkt aan recepten voor organisaties die toekomst creëren. Onze recepten zijn methodieken die bijdragen aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij. Niet gedacht vanuit schaarste, maar de verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is. De komende tijd delen we zo nu en dan een recept. Deze keer: Impactvolle Innovaties.

IMPACTVOLLE INNOVATIES

Bij impactvolle innovaties ga je buiten de grenzen van je organisatie, in co-creatie met je doelgroep en/of je werknemers, oplossingen bedenken voor uitdagingen in onze samenleving. Dat leidt tot impactvolle innovaties, want als je mee mag denken en bouwen, dan voelt het ook echt als ‘jouw oplossing’. In ons receptenboek lees je er meer over. Ieder recept is gebaseerd op een ‘praatplaat’, een schematische tekening die we vaker in ons werk gebruiken om processen te verbeelden. Je kunt deze hier alvast bekijken, inclusief een korte toelichting op de zes stappen waaruit deze methodiek bestaat.

  1. Samenbrengen

Impactvolle innovatie begint bij het samenbrengen van de maatschappelijke uitdaging met de vraag van de organisatie. Vervolgens breng je in kaart welke doelgroep, experts, ervaringsdeskundigen, professionals en andere mensen je hierbij wilt betrekken.

  1. Ervaringen delen & behoeftes ophalen

Door met deze betrokkenen kennis en ervaringen uit te wisselen, ontstaat een beeld van waar de behoeftes liggen. Het wordt duidelijk welke thema’s relevant zijn en welke aannames er leven. Zo kan het vraagstuk scherper worden geformuleerd.

  1. Ontwerpen & in mogelijkheden denken

Welke thema’s komen telkens terug? En wat is de grootst mogelijke impact? Welke stap wil je als eerste zetten om je doel te bereiken? In dit stadium hoeven nog niet alle antwoorden duidelijk te zijn, je bent bezig met het ontwerpen van nieuwe wegen en in dat proces mag je experimenteren.

  1. Kennis, ervaring & skills mobiliseren

Je gaat gezamenlijk kijken wat er moet gebeuren en wie welk stukje voor zijn of haar rekening kan nemen. Waar nodig kun je het netwerk van de organisatie en betrokkenen inzetten voor ontbrekende expertise.

  1. Experimenteren & doen

Wanneer je doelgroep mede-eigenaar is van de oplossing kun je niet alles van tevoren invullen omdat je als organisatie niet alle benodigde kennis en ervaring in huis hebt. Tijdens het experimenteren en uitproberen vormt het geheel zich verder. Die openingen en flexibiliteit moet in het proces-ontwerp zitten. Gaandeweg kun je nieuwe experimenten ontwerpen.

  1. Stilstaan, oogsten & vieren

Leren van wat je samen bereikt, stilstaan bij de dingen die goed of misschien minder goed gaan: het is ontzettend belangrijk. Je kunt leren van wat niet werkte en dat doorontwikkelen. Wat wél werkt kun je uitbouwen en op andere plekken ook toepassen.

 

Overige recepten

In onze recepten leggen we de volledige methodiek stap voor stap uit. Van de vraagstukken waar deze methodiek geschikt voor is tot de doorslaggevende factoren voor succes.

Eerder lieten we zien hoe Opgavegericht Creëren gemeenten helpt om complexe vraagstukken op te lossen, door ze uit de polariteit van belangen te verheffen tot een gemeenschappelijke opgave. En vorige keer stonden we stil bij Intentiebewust Creëren, een manier van kijken naar organisatie(onderdelen) waarbij centraal staat hoe de betrokkenen het doelvertalen in een vorm.