Schermafbeelding 2021-06-18 om 14.28.17

RECEPT: De Kracht van Zelfonderzoek

Kern Konsult werkt aan recepten voor organisaties die toekomst creëren. Deze recepten zijn methodieken die bijdragen aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij. Niet gedacht vanuit schaarste, maar de verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is. De komende tijd delen we zo nu en dan een recept. Deze keer: De kracht van zelfonderzoek.

In any given moment we have two options:
to step forward into growth
or to step back into safety

Abraham Maslov

 

De kracht van zelfonderzoek

Wezenlijk onderdeel van het vakmanschap van een professional

Deze bijzondere coronatijd houdt ons een spiegel voor. We worden ons bewuster van wat werkelijk belangrijk is, waar we energie van krijgen en waar we op leeglopen. Kom je terecht in overleven of blijf je creëren? Wacht je tot alles weer terugkeert naar het oude vertrouwde of grijp je de kans om zelfbewuster te leven en jezelf wezenlijke vragen te stellen? Wie wil ik zijn, hoe wil ik leven en leef ik werkelijk naar wat ik belangrijk vind? Vragen die een beroep doen op zelfonderzoek. Zonder zelfonderzoek zullen bestaande patronen de overhand hebben.

Naarmate we ouder worden raken gewoonten ingesleten en acteer je op basis van een select aantal gedragingen, opvattingen, emotionele reacties, gewoonten. Rond je 35e jaar zijn die aardig gevormd en wordt 95% van je gedrag bepaald door onderbewuste programma’s in jezelf. Als je meer aan het stuur wilt zitten dan heb je dus iets te doen met deze onderbewuste programma’s. Tegelijkertijd sluimert in ieder van ons een blijvende groeikracht en inherente drang om te blijven ontwikkelen en onze potentie ten volle te benutten. Dit spanningsveld vraagt zelfonderzoek, een wezenlijk onderdeel van het vakmanschap van een professional. Op die manier kun je fris blijven in je werk en een leven lang blijven leren. Om vanuit eigen keuzes om te gaan met de steeds veranderende omstandigheden in je organisatie met al zijn complexe uitdagingen. Dit recept neemt je mee in vijftien jaar ervaring in zelfonderzoek, gebundeld in zes ingrediënten. Een mooie mix van inzichten uit psychologisch en neurologisch perspectief. Hier op de website worden deze ingrediënten kort aangestipt.

Zelfonderzoek

We zijn gewoontedieren. We denken elke dag 60.000 tot 70.000 gedachten en 90% van die gedachten zijn precies dezelfde als die van de dag ervoor. Hoe je nu leeft, denkt en voelt is het gevolg van hoe je in het verleden hebt gedacht, gevoeld en gehandeld. Maar 5% van onze geest is bewust en moet het opnemen tegen 95% die onderbewust functioneert. Het is de herhaling van deze denk- en voelpatronen die op een gegeven moment vaste banen in je brein vormen die houvast geven en comfortabel voelen. Deze herhaling werkt op biologisch niveau verslavend. Daar staat tegenover dat het brein tot op hoge leeftijd in staat is om nieuwe dingen te leren. Dit vraagt echter wel een bewuste aansturing van onszelf en zelfonderzoek is je hulpmiddel om dit voor elkaar te krijgen. In dit recept vind je zes ingrediënten voor zelfonderzoek. Het zijn zes aspecten die ook los van elkaar waarde hebben, maar gecombineerd zijn ze krachtiger.

# 1 Jezelf de goede vraag stellen

Jezelf de goede vraag stellen is essentieel bij zelfonderzoek. De essentiële vraag vinden is in zelfonderzoek misschien wel wezenlijker dan de oplossing vinden. Jezelf de juiste vraag stellen zorgt voor een wakkerheid waardoor inzichten en volgende stappen zich vaak vanzelf aandienen.

# 2 Je wil inzetten

Bestaande patronen in jou werken verslavend. Het goede nieuws is dat je de beschikking hebt over wilskracht om een nieuw perspectief te creëren en je routinematige cyclus te doorbreken. Zelfonderzoek kan je bewust maken van vervormingen als een ‘te zwakke wil’ of een ‘geforceerde wil’ en daarmee de weg vrijmaken voor de meer vrije wil. Waar verlang je werkelijk naar?

# 3 Jezelf waarnemen

We kunnen de onderbewuste patronen bewust worden door ze waar te nemen. Het voelen van je lijf brengt je aandacht ook naar het nu en creëert een ruimte waarin je je denken en voelen beter kan waarnemen. Hoe groter je lichaamsbewustzijn hoe meer je in contact bent met je gevoel, je onderbewuste programma’s en je diepere verlangen.

# 4 Medestanders opzoeken

Ga je alleen op onderzoek of doe je dit samen met anderen? Er gaat een bijzondere kracht uit van samen komen met een groep mensen. Samen verhalen delen, horen dat je niet alleen bent, je kunnen spiegelen en optrekken aan de verhalen van andere mensen. De aanmoediging van anderen heeft groot effect en kan wonden helpen helen. En als bondgenoten meekijken, maakt dit het urgenter om je te ontwikkelen.

# 5 Weten wat je tegenhoudt

Wanneer je een nieuwe weg wilt inslaan kun je verwachten dat er krachten opstaan die de verandering in jou willen tegengaan. Dat is geen probleem als je het herkent in zijn functie en ziet als een onderdeel van het proces van ontwikkelen. Jezelf ontwikkelen doet juist vaak een beroep op loskomen van diepgewortelde opvattingen en percepties die je vanuit het perspectief van groei niet meer dienen. Wanneer je je hier bewust van bent, kun je bewuster kiezen hoe hier mee om te gaan en strategieën leren hoe deze stem niet de leiding te geven.

# 6 Volhouden

Meer zelfinzicht kan je een heel tevreden gevoel geven. Je herkent de patronen en weet waar ze vandaan komen. Een mooi begin, maar het ontwikkelen begint nu pas echt. De eenvoudige boodschap is dat het nu aankomt op gewoon doen en volhouden. Een plan hebben en je hieraan houden. Toch is hier meer in aan te reiken, een onderbelicht gebied in het vak van trainen en opleiden. De begrippen activatie en installatie uit de neurologie zijn hierbij relevant. In het receptenboek wordt dit nader toegelicht.

De zelfbewuste professional

Een zelfbewuste professional ziet zelfonderzoek als essentieel onderdeel van zijn professionaliteit. Je ontwikkeling hoeft niet te stoppen naarmate je ouder wordt. De kunst is om niet in je oude groef te blijven hangen, maar te leren hoe je nieuwe groeven kunt creëren. Het vraagt moed en bereidheid om te vertragen en onderbewuste patronen in jezelf aan te kijken. Je wil te richten op dat wat wezenlijk is voor je, anderen hierbij in te schakelen en het nieuwe in jou te blijven voeden tot het werkelijk tot wasdom komt.

Meer weten?

Wil je nu al meer weten? Stuur dan een mail naar Roy Vranken.