PMV01-kl

Programmatisch Creëren Masterclass

In de masterclass Programmatisch Creëren leg je een stevig fundament voor programatisch creëren volgens de laatste inzichten.

Programmatisch Creëren is een aanpak die mensen uitdaagt om samen te werken aan doelstellingen en resultaten waarin ze geloven. De methodiek faciliteert de samenwerking zodat mensen vanuit een visie een aantal jaren constructief kunnen werken aan een complexe opgave. Waarbij ze in een dynamische omgeving zinvol richting kunnen geven. In de aanpak staan mensen meer centraal dan structuren. Mensen werken niet in projecten en programma’s omdat dit van iemand moet, maar omdat ze een bijdrage willen leveren. Op een slimme manier. Dat is het idee achter programmatisch creëren: een collectief creatieproces, waarbij individueel commitment centraal staat. Daarom sta jijzelf als programmamanager centraal in de masterclass.

Na de training ben je in staat een programma van begin tot eind in goede banen te leiden. Je hebt overzicht en inzicht in alle aspecten die komen kijken bij de uitdagende rol van programmamanager. Je weet waar je eigen sterke punten liggen, en waar je aandachtspunten. Je bent je bewust van de sturingsfilosofie die achter jouw programma zit, en voor welke uitdagingen je dat stelt. Tijdens de masterclass oefen je aan de hand van je eigen praktijk met de aangereikte theorie. Daarmee beschik je na de masterclass over voldoende praktische tools voor jouw programma-gereedschapskist.

Programma

Hoe start je een programma en breng je een programma met al haar doelstellingen tot een goed einde? Hoe houd je het vuur brandend onderweg en hoe stuur je en waarop? Hoe beweeg je slim in het krachtenveld van bijvoorbeeld een (politiek) bestuurlijke context? Hoe geef je leiding aan een programma in een complexe en dynamische omgeving? Allemaal vragen die centraal staan in de masterclass Programmatisch Creëren. Vanuit de eigen werkpraktijk en vragen werken we de theorie door en sluiten we aan wat er binnen de eigen context speelt.

De volgende onderwerpen komen ten minste aan bod in de masterclass:

  • Verschillende sturing filosofieën en bijbehorende leiderschapsstijlen en spanningsvelden
  • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
  • De opbouw van een programma. Visievorming, doelenboom, doel-inspanningennetwerk en faseplannen.
  • De start- en creatiefase van een programma: een goede start is het halve werk. Hoe doe je dat samen?
  • Aandacht voor evalueren, monitoren en communicatie en het goed afronden van een programma
  • Relatie met opgave gericht werken, wendbaar werken, design thinking, integraal werken
  • Leiderschap en samenspel
  • Omgevingsmanagement, slim opereren in het krachtenveld
  • Het vuur brandend houden gedurende de looptijd van het programma; waaronder draagvlak, weerstand, voortschrijdend inzicht, teamdynamiek

Praktische gegevens

2 hele dagen en 1 terugkomdag
Data 25 en 26 januari 2024 met overnachting, terugkomdag op 28 mei 2024.
Met tussentijds tweemaal een individuele coaching van 1 uur
Kosten: 2875 euro ex btw inclusief verblijfkosten

Aanmelden & meer informatie

Neem voor vragen en aanmeldingen gerust contact op met Annelies of Nathalie de Man.
Annelies van Gool (annelies.vangool@kernkonsult.nl/06 2727 0033)
Nathalie de Man (nathalie.deman@kernkonsult.nl / 06-53239607)