Opgavegericht Creëren is de manier waarop gemeenten, provincies en ministeries complexe (veelal maatschappelijke) opgaven voor elkaar krijgen. Of het nu een vastgelopen dossier of een onmogelijk maatschappelijk initiatief is, Opgavegericht Creëren trekt het uit de polariteit van belangen en maakt het tot een gemeenschappelijke opgave.
Wat maakt Opgavegericht Creëren tot een succes?