virus-4937553_1920 kopie

Kunnen we je helpen?

We zijn er, juist nu

Onzekerheid over de toekomst. Nieuwe regels. Uitdagingen, maar ook kansen. Het zijn buitengewone tijden. Werkomstandigheden, werkzaamheden en werkprocessen zijn (deels) veranderd. Hoe houd je alle ballen in de lucht? En, minstens even belangrijk, hoe richt je je blik op de toekomst? Wij zijn er om je daarbij te helpen, juist nu.

Kern Konsult heeft de expertise in huis om organisaties – óók in deze tijd – te begeleiden. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties bij het vinden van nieuwe wegen en bij het hervinden van de balans tussen innoveren en de basis op orde. Want effectief en toekomstgericht werken is nu belangrijker dan ooit tevoren.

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

Crisismanagement
Brengt de huidige situatie de organisatie in de problemen? Kern Konsult schept orde in de chaos, zorgt dat de rust weerkeert, geeft advies en maakt een helder plan om problemen op te lossen.

Duurzaam innoveren
Kern Konsult is altijd al de juiste partner als het gaat om duurzaam innoveren. En in deze tijd is dat bij uitstek een expertise die we inzetten om onze klanten te helpen. De coronacrisis biedt immers ook kansen; dit is hét moment voor innovatie.

Project start-ups
Heeft jouw bedrijf of organisatie te maken met projecten die stilvallen, dan helpen wij graag! We begeleiden online project start-ups en faciliteren meetings en werksessies.

Creativiteitssessies
Kern Konsult begeleidt – ook online – creativiteitssessies die tot verrassende resultaten leiden. Of het nu gaat om een andere aanpak van een bestaand project of een nieuw initiatief: met onze expertise laten we de creativiteit flink stromen.

Werkprocessen herinrichten
Met de boodschap ‘maar zo hebben we het altijd gedaan’ kom je nu echt niet meer weg. Processen moeten anders worden ingericht en einddoelen op een andere manier gerealiseerd. Kern Konsult helpt het antwoord te vinden op de vraag hoe je op een andere wijze toch het gewenste effect bereikt. En we kijken samen welke lessen je hieruit kunt trekken voor de toekomst.
Daarnaast kan de nieuwe manier van samenwerken als lastig worden ervaren. Wij helpen samenwerken goed vorm te geven en/of besluitvormingsprocessen anders in te richten. Voor nu en voor straks.

Nieuwe leiderschapsstijlen
Minder onderling contact, minder inspiratie, de motivatie is soms ver te zoeken… En toch moet je met elkaar de klus(sen) klaren. Dat vraagt niet alleen om een andere aanpak, maar ook om nieuwe leiderschapsstijlen. We helpen je om ook nu stevig in je schoenen te staan, te kijken naar jouw eigen drijfveren en zo manieren te vinden om jouw team op de juiste manier aan te sturen.

Sterker staan als team
Hoe blijf je onder deze omstandigheden als team bij elkaar? Onze ervaren adviseurs weten hoe je ook in deze tijden online reflecteert, zodat je je als team blijft ontwikkelen en ook blijft leren, zodat je elkaar niet verliest.

Online meetings faciliteren
Zoom, Skype, Teams, Webex en andere vormen van teleconferentie: het is voor velen aan de orde van de dag. Als neutrale voorzitter faciliteren de adviseurs van Kern Konsult een overleg en zorgen dat het proces vloeiend verloopt. Wij nemen op die manier taken uit handen, zodat er genoeg tijd en energie overblijft voor focus op de inhoud.

Begeleiding zorgprofessionals
Elke Schepers, die zich onlangs heeft aangesloten bij Kern Konsult, is niet alleen organisatieadviseur, maar tevens gediplomeerd coach en therapeut. Deze coronacrisis is voor haar aanleiding om specifieke begeleiding voor zorgprofessionals te bieden, zowel individueel als voor teams. Het doel is om spanning te verminderen en zo te voorkomen dat dit leidt tot (langdurig) verzuim.

Meer informatie?
+31 (0)35 693 54 45
info@kernkonsult.nl