Menno, Femke en enkele teamleden

KLANT IN BEELD: Waterschap Noorderzijlvest

Op onze website, via social media en de nieuwsbrief vertellen we regelmatig over ons werk. Maar hoe is het eigenlijk voor onze klanten om met Kern Konsult samen te werken? We vroegen het aan Menno van der Meer, projectmanager bij waterschap Noorderzijlvest. “Femke Hulsenbek heeft zowel de evaluatie als de heropstart van ons Paterswoldsemeer-project begeleid. Volledig digitaal, maar naar volle tevredenheid.”

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsorganisatie die in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje van Friesland zorgt voor veilige dijken en kades, schoon water, gezuiverd afvalwater en voldoende water in elk seizoen. “Waterveiligheid, gezond water en waterkwantiteit zijn onze kerntaken. We werken hieraan met ongeveer driehonderd medewerkers vanuit het hoofdkantoor in Groningen en daarnaast huren we kennis in wanneer deze niet in huis aanwezig is. Ook Kern Konsult heeft ons in de afgelopen jaren bij verschillende projecten geholpen, bijvoorbeeld bij de verdere professionalisering van een aantal afdelingen en bij het werken met Projectmatig Creëren, de systematiek om projecten op een succesvolle manier te organiseren.”

Toen er problemen ontstonden bij de realisatie van het Project Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer drong Menno bij het waterschap Noorderzijlvest aan op een grondige evaluatie alvorens het programma weer opnieuw op te starten. “Dat werkt het beste met een externe deskundige en dat werd Femke, vanwege onze eerdere goede ervaringen met haar. Het bleek een goede keus, want ze heeft dit evaluatieproces heel goed begeleid. Het is inmiddels bijna afgerond, er wordt alleen nog een soort praatplaat gerealiseerd; een handig hulpmiddel om in de toekomst bij nieuwe projecten te gebruiken.”

Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Om lekker te kunnen blijven zwemmen en varen maakt het waterschap zich sterk voor een meer met schoon water, goede natuurwaarden, veel verschillende planten en dieren, weinig blauwalg én zonder al te veel last van waterplanten.

 

De neuzen moesten weer dezelfde kant op, geeft Menno aan. “Daarnaast moesten we, onder andere, de goede randvoorwaarden creëren en in kaart brengen of we de juiste skills bezaten. Dat soort aspecten leggen we vervolgens vast in een projectcontract. Er komt heel wat bij kijken om dit op de juiste manier aan te pakken. Als projectmanager heb ik al een drukke baan en we hebben bovendien een groot team, vandaar dat Femkes hulp echt hard nodig was. We hebben veel met elkaar gesproken over hoe ik het voor me zag en over zaken als risico’s en randvoorwaarden. Op basis daarvan heeft zij een proces ontwikkeld; een stappenplan om te komen tot een goede follow-up.”

Menno, Femke en enkele teamleden

Het was een intensief proces. “Als team werden we flink aan het denken gezet. Er was veel interactie en discussie. Waar staan we nu? Wat komt er in deze tijd op ons af? Hoe zou een nieuwe projectplanning eruit moeten zien? Met welke risico’s moeten we rekening houden? Hoe ziet de omgeving eruit en hoe werken we daar goed mee samen? We hebben deze – en nog veel meer – vragen uitvoerig binnen het team besproken, onder begeleiding van Femke. Daarna hebben we duidelijk vastgelegd hoe we willen werken. Zo’n document hoef je er echt niet elke dag bij te pakken, maar als er in de toekomst toch iets mis dreigt te gaan, dan kunnen we heel goed teruggrijpen naar die basisafspraken.”

Vanwege corona vonden de overleggen via het scherm plaats. “Jammer natuurlijk, want dat is toch echt anders dan face to face. Tegelijkertijd is wel duidelijk geworden dat je ook online veel kunt bereiken. Wat ik heel knap vond van Femke is dat ze ook onder deze omstandigheden toch iedereen erbij wist te betrekken. En ze vond altijd de juiste toon, terwijl het team bestaat uit heel verschillende personen met diverse opleidingsniveaus. Er waren veel afstemmingsmomenten, met grotere groepen of een-op-een. Ze was altijd makkelijk benaderbaar, ook even tussendoor via een appje of telefoontje. Ik kijk dus terug op een hele prettige samenwerking. Als projectmanager zie je niet alles, dus een paar extra ogen is dan heel erg welkom. En er was gewoon een goede klik, wat bijdraagt aan de goede samenwerking en dus ook aan de resultaten.”