paragraph-736864_1920

KLANT IN BEELD: De zoektocht van Drechtsteden

Op onze website, via social media en de nieuwsbrief vertellen we regelmatig over ons werk. Maar hoe is het eigenlijk voor onze klanten om met Kern Konsult samen te werken? We vroegen het aan Gabrielle Rypma, Manager Informatie & Kwaliteit bij de Sociale Dienst Drechtsteden. “We wilden enerzijds als staf meer samenwerken en elkaar versterken, en anderzijds aan de slag met de impact van de coronacrisis op onze dienstverlening. Het was een rollercoaster, maar mede dankzij Nathalie de Man hebben we een mooi eindresultaat opgeleverd.”

Drechtsteden is een regio van zeven gemeenten die gezamenlijk een stad vormen met een ijzersterke maritieme sector, een strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen en een grote ambitie om te bloeien. “Als Sociale Dienst hebben we drie opgaven gedefinieerd: bestaanszekerheid versterken, ontwikkelen naar werk, en zorgen voor ondersteuning. Corona kwam daar nog eens bij en vormde een extra uitdaging die ons ook voor andere vragen stelde: wat betekent dit voor de dienstverlening, waar lopen we tegenaan, waar moeten we rekening mee houden, wat betekent dit op de korte en op de langere termijn?” Als team van staf afdelingshoofden was het onze taak om de integrale aanpak te bewaken en vorm te geven, en om hierop antwoorden te geven.

De organisatie had eerder al goede ervaringen opgedaan met Kern Konsult bij het traject Projectmatig Creëren. “We hadden er daarom alle vertrouwen in dat dit de beste partij was om ons nu verder te helpen. We zagen een parallel met het gedachtegoed van het eerdere traject en wisten dus dat de systematiek werkt. Ook nu moesten verschillende partijen bij elkaar worden gebracht om iets moois neer te zetten en veranderingen door te voeren.”

Samen met Nathalie is de Sociale Dienst Drechtsteden een zoektocht aangegaan. “Welke vraagstukken spelen er en waar lopen we tegenaan? Waar zit de integraliteit? Welke accenten leggen we? Hoe presenteren we dat? Hoe kunnen we de discussie hierover het beste aangaan met het MT? Komt de boodschap goed over en kunnen we ons gezamenlijk in deze boodschap vinden? Voor de bestuurlijke besluitvorming hebben we een inhoudelijk bureau in de arm genomen, maar we hebben heel veel aan Kern Konsult gehad om dit soort zaken helder te krijgen.”

Als er veel verandert, kunnen emoties soms hoog oplopen en ook om die reden was Nathalies hulp zeer welkom. “Ze is heel sterk in het aanpakken van die problematiek. Bijvoorbeeld door ons in te laten zien wat er wél goed gaat, ons te stimuleren om vragen te stellen in plaats van een mening te geven, en ons te leren emoties los te laten. Zo leerden we elkaar beter kennen en beter begrijpen, waardoor we elkaar nog beter weten te vinden. Er is echt een team ontstaan waarin we – met al onze verschillende karakters – er gezamenlijk alles aan doen om de beste resultaten te behalen. Dit was weliswaar een nevendoelstelling van het traject, maar enorm waardevol. Ook voor de langere termijn.”

Terugkijkend kan Gabrielle zeggen dat het inhoudelijk een lastig traject was. “Het was onbekend terrein. Niet alleen voor ons, maar ook voor het management en voor alle medewerkers. En ook die integrale aanpak was nieuw. Het was dus zeker geen vlekkeloos traject, eerder een rollercoaster. Maar we zijn heel tevreden over het eindresultaat én over de manier waarop we met elkaar zijn gaan samenwerken. De samenwerking met Nathalie heb ik als heel positief ervaren, zowel wat de inhoudelijke aanpak betreft als op persoonlijk vlak. Ze keek niet alleen naar de groepsdynamiek, maar gaf ook individuele aandacht. Zo ontstond een mooie balans tussen het gezamenlijke belang en de plek van het individu daarin.”