Anita van Pol

Klaar voor de toekomst

Toen Anita van Pol als directeur aantrad bij de Academie voor Financieel Management, werd al acht jaar lang hetzelfde curriculum gegeven. Zij voerde voor de gehele Academie resultaatverantwoordelijke teams in. Alle andere coördinerende taken werden afgeschaft.

Inmiddels is er een nieuw didactisch en inhoudelijk curriculum ingevoerd, waarin oog is voor economische, sociale én ecologische waarden. Het leren vindt in en met het werkveld plaats onder begeleiding van de docent 3.0. En de werkbeleving van docenten? Die is weer omhooggeschoten.

Anita van Pol is sinds 2013 bij Avans Hogeschool directeur van de Academie voor Financieel Management. Deze academie verzorgt de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie.

“Op externe rankings scoorde AFM heel hoog, altijd in de top 3. Dus op het eerste gezicht lijkt dat heel prima. Maar wat ik ook aantrof, was een heel hiërarchisch georiënteerde organisatie. De vorige directeur besliste alles. Hij had een aantal docenten om zich heen verzameld die grotendeels waren vrijgemaakt van onderwijs. Met hen bestuurde hij de academie. Het principe van anciënniteit speelde sterk: mensen die er 15 jaar werkten mochten meer dan jongere docenten. De organisatie moest veel meer open en transparant worden en ik miste de kracht van samenwerking in alle gelederen. Het punt was: we waren wel goed, maar we waren niet klaar voor de toekomst.”

Kern Konsult begeleidt organisaties door steeds te kijken naar de achterliggende vraag, door goed te luisteren en dóór te vragen. In de pioniersportretten bieden we een podium aan klanten die vooroplopen in hun organisatie en daadwerkelijk verandering realiseren.

Lees hier het hele verhaal: Pioniersportret Anita van Pol