Intentiebewust Creëren is een manier van kijken naar organisatie(onderdelen) waarbij centraal staat hoe de betrokkenen het doel vertalen in een vorm. De methode maakt duidelijk welke leidende principes in de praktijk – veelal ongemerkt – sturend zijn in de totstandkoming van de resultaten én welke transformatie nodig is om dat succesvoller te doen.