Kern Konsult In het spanningsveld tussen team en individu

In het spanningsveld tussen team en individu: over teamprestaties zoals die van Ajax

Jeroen Groenheijde en Nathalie de Man

De hele wereld heeft genoten van de prestaties van Ajax in de Champions League. Jonge frisse spelers met ervaren mannen zorgden voor aantrekkelijk voetbal en een ongekend succes. Een team waarin de duurste speler voor 16 miljoen euro werd gekocht tegen teams waarvan spelers op de bank al meer kosten. Natuurlijk hebben de jonge talenten van Ajax ondertussen bewezen meer geld waard te zijn, het blijft toch David tegen Goliat.

Waarom presteert Ajax dan zo goed? Waarom kunnen ze elkaar zo verschrikkelijk goed vinden? In onze vorige blog hebben we het gehad over de ambitie van het individu, maar in een team is dit niet genoeg. Hoe krijg je een groep individuen tot een gezamenlijke prestatie?

We gaan in gesprek met Nicky Tellier en Lennard Poillot. Samen begeleiden zij bij hockeyclub hdm de MB1, het eerste selectieteam van meisjes tot 16 jaar. Ze vullen elkaar mooi aan. Niet in de laatste plaats omdat ze verschillend naar dit vraagstuk kijken.

Naar eigen kwaliteiten spelen

Op het hockeyveld heeft iedere speler heeft zijn eigen kwaliteiten. De creatieve spits of de stabiele verdediger, de coachende leider of de taakbewuste volger. Je vaardigheden en persoonlijkheid zijn bepalend voor jouw rol in het team. En wat jij niet kunt, daar zijn anderen voor. Je bent je als speler bewust van je rol en aanspreekbaar op je totale bijdrage.

In de jeugd zijn spelers nog in ontwikkeling, zowel in vaardigheden als op het gebied van persoonlijkheid. Dit is nog niet uitgekristalliseerd en je wilt spelers niet te vroeg in een hokje plaatsen. Je bent in gesprek met hen en doorloopt samen een zoekproces. Groeiend zelfbewustzijn is deel van de sport.

In organisaties ligt doorgaans de nadruk op de taak. Kennis en vaardigheden staan voorop. Van de expliciete aandacht in de teamsport voor wie je bent als mens, valt nog veel te leren. Hoe zou het zijn om meer te kijken hoe iemands persoonlijkheid van waarde is voor de taak en een expliciet beroep te doen op de kansen en mogelijkheden die dit biedt?!

Expliciete aandacht voor de dynamiek van het team

In sportteams ontstaat door de interactie van verschillende persoonlijkheden een bepaalde dynamiek. In de jeugdopleiding van hdm worden individuen geselecteerd zonder te kijken naar deze teamdynamiek. Dat kan betekenen dat er in een team in de jeugd een onbalans kan ontstaan. Er is te veel van hetzelfde, of er ontbreekt een aspect. Je hebt bijvoorbeeld geen goaltjesdief of geen echte verdedigers. Daar heb je mee te dealen, de winst staat dan ook niet voorop, het gaat om individuele ontwikkeling.

Richting de senioren wordt het anders. Daar is het evenwicht van expliciet belang, deel van je selectiebeleid. De diversiteit is onderdeel van het functioneren van het team. Je zoekt een balans van spelers met stabiliteit, rust, leiderschap, creativiteit en tactisch vermogen.

Presteren gaat dan nog niet vanzelf. Als de samenstelling van een team klopt, is het van belang dat het team elkaar gaat aftasten. Je wilt de uitersten van elkaar leren kennen: hoe iemand luistert, kijkt, reageert en omgaat met stressvolle situaties. Conflicten en praten horen hierbij. Deze zachte persoonlijke kant is van belang om de harde concrete kant op orde te krijgen.

Teamdynamiek is niet altijd grijpbaar voor de coach. Maar je kunt het wel lezen en erop inspelen. Daarbij moet je je bewust zijn dat jij als coach zelf ook deel uitmaakt van de teamdynamiek. Waar je als coach bij senioren vaak vanuit de groep feedback krijgt op je eigen functioneren, doen jeugdspelers dit nog nauwelijks.

In organisaties is het niet vanzelfsprekend dat er zo expliciet aandacht is voor de teamdynamiek. De aandacht die eraan wordt geschonken wordt vaak gezien als ‘luxe’ die men zich één keer per jaar op een heisessie permitteert. Terwijl in de topsport de dynamiek deel is van het dagelijks functioneren en deze als een natuurlijk en belangrijk element wordt meegenomen.

Wisselwerking tussen resultaat, teamdynamiek en ontwikkeling: vertrouwen centraal

Ondanks de nadruk op de individuele ontwikkeling is er een belangrijke reden voor Nicky om in de jeugd toch met de teamdynamiek en resultaten bezig te zijn. Als resultaten uitblijven, doet dat iets met het vertrouwen. Spelers denken ongewild dat ze iets niet goed doen als ze niet winnen, ze worden bang om fouten te maken. De juiste aandacht voor de teamdynamiek leidt tot vertrouwen, waarna resultaten volgen.

Vertrouwen staat aan de basis van een goed team. Vertrouwen in de harde en in de zachte kant. Aan de harde kant gaat het om vertrouwen in het gezamenlijk doel, de strategie en visie, de rolverdeling en toebedeelde verantwoordelijkheden. Aan de zachte kant gaat het om vertrouwen in jezelf, elkaar en de onderlinge communicatie.

In organisaties wordt relatief weinig aandacht gegeven aan vertrouwen. Om te beginnen aan de harde kant: het is geen uitzondering dat verschillende agenda’s naast elkaar niet expliciet worden besproken. Het vertrouwen in elkaar ligt in het verlengde hiervan en wordt dan lastig.

Klopt het, klopt het, klopt het?

Als coach neem je beslissingen om optimaal te presteren. Je stuurt niet op winnen. Je oefent invloed uit op de harde en zachte kant. Je bent steeds aan het kijken: klopt het, klopt het, klopt het allemaal?

Als het klopt, lijkt het wel of alles lukt. Iedere pass, actie en aanname is goed, er wordt makkelijk gescoord en strak verdedigd. Iedere speler doet precies datgene wat binnen zijn of haar capaciteiten ligt en vertrouwt op de kwaliteiten van de teamgenoten. Een team zit in de flow.

En als de samenstelling ineens noodgedwongen aangepast moet worden? Of als het vertrouwen verdwijnt? Dan krijg je Ajax tegen Tottenham Hotspur. Toen klopte het niet meer en werden ze uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League…

Nicky Tellier zet zich met veel plezier in voor de jeugdopleiding van hdm. Vrijgevig deelt zij daarbij de ervaring en kennis die zij heeft opgedaan in haar eigen hockey loopbaan als speelster van het Nederlands Elftal. Daarnaast is zij vanuit haar liefde voor het theater-vak in het werk van trainer/coach in het bedrijfsleven gerold. Inmiddels begeleid zij daar teams in hun teamdynamiek en is ze mede-eigenaar van ‘Healthy Talent BV’.

Lennard Poillot geeft leiding aan het team van trainers/coaches voor de Tophockey (jeugdopleiding) van hdm, begeleid zelf teams en heeft dit seizoen Dames 1 van Victoria (Rotterdam) naar het kampioenschap en een plaats in de hoofdklasse voor komend seizoen geleid. Daarnaast heeft hij een achtergrond als creatieve ondernemer in de horeca.

Kern Konsult is dit jaar begonnen met het sponsoren van de jeugdopleiding voor tophockey bij hockeyclub hdm. De inspiratie daarvoor is de ambitie van zowel Kern Konsult als hdm om op topniveau te functioneren. De jeugdopleiding van hdm is erop gericht om ontplooiingskans te bieden aan talent in de regio Zuid-Holland. De individuele ontwikkeling van jeugdspelers staat centraal. Zij worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, zich maximaal te ontwikkelen en doelen te stellen voor de toekomst. Een mooie parallel met wat Kern Konsult voor organisaties beoogt en dus aanleiding om te kiezen voor sponsoring.