Impactvolle innovaties

Bij impactvolle innovaties ga je buiten de grenzen van je organisatie, in co-creatie met je doelgroep en/of je werknemers, oplossingen bedenken voor uitdagingen in onze samenleving. Dat leidt tot impactvolle innovaties, want als je mee mag denken en bouwen, dan voelt het ook echt als ‘jouw oplossing’. We werken op dit moment aan een receptenboek en daarin lees je meer over dit onderwerp. Op deze plek geven we – aan de hand van een ‘praatplaat’, een schematische tekening die we vaker in ons werk gebruiken om processen te verbeelden – alvast een voorproefje.

  1. Samenbrengen

Impactvolle innovatie begint bij het samenbrengen van de maatschappelijke uitdaging met de vraag van de organisatie. Vervolgens breng je in kaart welke doelgroep, experts, ervaringsdeskundigen, professionals en andere mensen je hierbij wilt betrekken.

  1. Ervaringen delen & behoeftes ophalen

Door met deze betrokkenen kennis en ervaringen uit te wisselen, ontstaat een beeld van waar de behoeftes liggen. Het wordt duidelijk welke thema’s relevant zijn en welke aannames er leven. Zo kan het vraagstuk scherper worden geformuleerd.

  1. Ontwerpen & in mogelijkheden denken

Welke thema’s komen telkens terug? En wat is de grootst mogelijke impact? Welke stap wil je als eerste zetten om je doel te bereiken? In dit stadium hoeven nog niet alle antwoorden duidelijk te zijn, je bent bezig met het ontwerpen van nieuwe wegen en in dat proces mag je experimenteren.

  1. Kennis, ervaring & skills mobiliseren

Je gaat gezamenlijk kijken wat er moet gebeuren en wie welk stukje voor zijn of haar rekening kan nemen. Waar nodig kun je het netwerk van de organisatie en betrokkenen inzetten voor ontbrekende expertise.

  1. Experimenteren & doen

Wanneer je doelgroep mede-eigenaar is van de oplossing kun je niet alles van tevoren invullen omdat je als organisatie niet alle benodigde kennis en ervaring in huis hebt. Tijdens het experimenteren en uitproberen vormt het geheel zich verder. Die openingen en flexibiliteit moet in het proces-ontwerp zitten. Gaandeweg kun je nieuwe experimenten ontwerpen.

  1. Stilstaan, oogsten & vieren

Leren van wat je samen bereikt, stilstaan bij de dingen die goed of misschien minder goed gaan: het is ontzettend belangrijk. Je kunt leren van wat niet werkte en dat doorontwikkelen. Wat wél werkt kun je uitbouwen en op andere plekken ook toepassen.