Communities-voor-mensgerichte-zorg_cover-online

Hoe een community van patiënten, partners en professionals de zorg verbetert door te kijken naar de mens

Het krijgen van een ziekte heeft in ieder leven impact. Of je wetenschapper bent, musicus, ondernemer, moeder, docent. Voor ieder mens en in ieder leven staan andere behoeften in het omgaan met de ziekte en begeleiding in de zorg centraal. Maar in die zorg ligt de nadruk vaak op het medische perspectief; het ziektebeeld en de symptomen. Niet op de mens en zijn of haar wensen en behoeften.

Tijdsdruk en verantwoording die het complexe zorgstelsel met zich meebrengen zijn daar debet aan. Maar ook een geïnstitutionaliseerde denkwijze, waarbij iemand die ziek wordt spontaan gedevalueerd wordt naar hulpbehoevend, en andere rollen uit zicht verdwijnen. Van mens naar patiënt. Patiënten krijgen niet de ondersteuning die aansluit bij hun leven en levensbehoeften, wat kan leiden tot voortijdige afkeuring, uitval op werk en een vroegtijdig beroep op de zorg, met alle sociale en financiële gevolgen van dien. Dat vraagt om een omslag in denkwijze: van medisch naar menselijk perspectief.

Patiënten, en ook hun partners, bezitten volop kennis en ervaring die in de zorg nauwelijks gebruikt wordt. Bij zorgverleners is het besef groeiende dat iedere patiënt uniek is en de zorg meer behoefte-gestuurd en persoonsgericht moet worden ingericht. Dat is werkelijk iets anders dan zelf de oplossing bedenken en die bij patiënten checken. Maar hoe doe je dat?

Marleen van Klingeren, gespecialiseerd in begeleiding van projecten in nauwe samenwerking met de doelgroep, ontwikkelde een methodiek om die omslag van patiëntgericht naar mensgericht teweeg te brengen. Om de zorg te ontwikkelen vanuit de behoefte van mensen die chronisch ziek zijn, in structurele samenwerking met die mensen, hun partners en zorgverleners.
Met succes. Sinds hun behoeften leidend zijn functioneren patiënten langer in de maatschappij en vallen minder vaak terug op zorg. Bovendien ervaren zij hun leven als meer betekenisvol en krijgen zorgverleners op hun beurt meer plezier in hun werk.

In dit Whitepaper beschrijft zij – aan de hand van een ontwikkeltraject in de zorg voor jonge parkinsonpatiënten aan het Radboudumc – de methodiek, de uitdagingen, hoe die zijn overwonnen en de kanteling die het teweeg heeft gebracht. Met als doel te laten zien dat het kan, hoe het kan en om andere patiënten en zorgprofessionals te inspireren om hiermee aan de slag te gaan.

Interesse?

Lees het whitepaper van Marleen online of neem contact met haar op via marleen.vanklingeren@kernkonsult.nl.