podcast2kl

De tweede podcast over Samenspel met Nathalie de Man en Marjolein Nieboer

In de vluchtige hedendaagse maatschappij is het luisteren naar podcasts voor steeds meer mensen een welkom rustpunt. Een goed gesprek inspireert, motiveert en geeft inzicht. Dit proberen de partners van Kern Konsult ook dagelijks te doen, in de contacten met hun klanten.

Wat heb je écht nodig van een collega? Of wat verwacht je van elkaar in een werkrelatie? Over die vragen gaat het in de tweede aflevering van de podcast van Kern Konsult. Aanleiding voor de serie gesprekken is het verschijnen van het boek Samenspel, geschreven door Kern Konsultpartner Nathalie de Man.

‘Samenspel is veel meer dan samenwerken’, vertelt Nathalie. ‘Je moet ervoor open staan om nieuwe wegen te durven bewandelen met elkaar’. De methode is gebaseerd op de jarenlange ervaring van De Man als organisatieadviseur en coach. Het afgelopen jaar werkte ze onder andere met het MT en de afdelingshoofden van de Universiteitsbibliotheek Groningen.

Nathalie: ‘Ik benoem zaken die soms onbesproken blijven in een team. Dat helpt. Zeker als het team zich realiseert dat het ergens voor staat en dat dingen ertoe doen. Dat het groter is dan het individu en dat het gezamenlijk opgelost moet worden.’

Benoemen en bespreken
Marjolein Nieboer is directeur van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Zij vertelt over de samenwerking met Nathalie: ‘Er zijn van die kwesties waar je tegenaan blijft lopen. Bijvoorbeeld wie bij een bepaald project vanuit ons team de opdrachtgever is en wie de opdrachtnemer.’

Bijvoorbeeld hoe je binnen een intern project de rolverdeling organiseert.

Nieboer merkt dat het hardop uitspreken van de vraag en het gezamenlijk zoeken naar de antwoorden, een direct effect had op de samenwerking. ‘Het was een fantastisch traject, waarbij we oefeningen hebben gedaan die ik nooit zelf had kunnen bedenken. Zoals de oefening waar geblindoekte collega’s met aanwijzingen van de anderen een parcours moesten afleggen en door hoepels moesten stappen.’

Nathalie de Man: ‘Het mooie was dat alles wat we eerder hadden besproken in die oefening bij elkaar kwam. Ik wilde jullie laten inzien dat je onderling vertrouwen vooral kweekt door de manier waarop je samenwerkt.’

Het hele gesprek met Marjolein Nieboer kun je beluisteren in je favoriete podcast app of hieronder: