Communities voor mensgerichte zorg

Het krijgen van een ziekte heeft enorme impact op je leven. Of je nu wetenschapper bent, musicus, ondernemer of arts. Ieder gaat er op een eigen manier mee om en heeft persoonlijke behoeften in de begeleiding daarbij. In de zorg komen die wensen en behoeften echter lang niet altijd in beeld. De nadruk ligt vaak op het medische perspectief: het ziektebeeld en de symptomen. Door in co-creatie met zorgverleners, patiënten en partners de zorg te verbeteren, kan een slag worden gemaakt van patiëntgerichte naar mensgerichte zorg.