fire-brigade-4208077_1920 kopie

BRAND MEESTER!

TRANSITIE NAAR HET ‘POSTCORONATIJDPERK’

Denk nog eens terug aan maart 2020. De crisis, de onzekerheid. Even dreigde heel veel werk stil te vallen. We moesten allemaal direct overstappen op online werken en zo snel mogelijk een nieuwe werkomgeving creëren. Een tijd van razendsnel schakelen en enorm aanpoten. Van iedereen werd veel gevraagd en met name leidinggevenden waren aan zet om randvoorwaarden te scheppen en onderlinge afspraken te maken. Inmiddels is de situatie heel anders. Organisaties zitten nu in een ontwikkelproces naar een hybride werkomgeving, waarin een goed samenspel essentieel is. We moeten het echt met elkaar doen om straks goed invulling te kunnen geven aan het ‘postcoronatijdperk’.

Veel van onze klanten zijn druk bezig met het ‘postcoronatijdperk’: hoe gaat dat eruitzien? Staat iedereen straks weer in de file? Nemen mensen weer plaats in een volle of nog lege kantoortuin? Gaan werknemers elke dag op vaste tijden aan de slag? Hoe reageren ze op elkaar als ze ineens weer samen bij de koffiemachine staan? Ernst Evelo denkt dat er veel gaat veranderen. “De situatie zal wel wat normaliseren, maar ik vermoed dat ‘het oude normaal’ niet meer terugkomt. De komende maanden wordt een tijd van onderzoeken, ervaren en indien nodig aanpassen. We moeten kijken wat werkt en wat juist niet, en daarop bijsturen. Dat vraagt om een ander type leiderschap. In het eerste stadium was er brand, in het tweede stadium – waar we nu in zitten – is de brand geblust en moeten we weer gaan opbouwen.”

Ontwikkelproces begeleiden

Kern Konsult is heel erg thuis in dit soort transities. “Het is onze kracht om op een creatieve, interactieve manier een ontwikkelproces op gang te brengen en te begeleiden. Vanuit stevig samenspel kunnen we met elkaar een nieuwe context creëren en zoeken naar kaders. Ik ben ervan overtuigd dat er nieuwe, andere manieren van samenwerking zullen ontstaan en organisaties moeten daar vervolgens op acteren.”

Ernst vermoedt dat de meeste organisaties waar Kern Konsult mee samenwerkt voor meer hybride werkstructuren zullen kiezen. “Ik denk dat niet iedereen altijd tegelijk op kantoor zal zijn en dat het normaal wordt wanneer een deel van het team op locatie is en een deel via Teams of Zoom aanhaakt bij een vergadering of overleg. Organisaties moeten zich afvragen of ze kaders willen stellen aan flexibiliteit en vrijheid of dat ze het wat meer losser willen maken? Per organisatie kan het verschillen wat werkbaar, effectief en functioneel is.”

Blijvend flexibeler

Voor Kern Konsult zal het betekenen dat we ons blijvend flexibeler zullen opstellen, afhankelijk van de behoeftes van de klant. “We werkten altijd op locatie, vervolgens bijna alleen nog maar virtueel en waarschijnlijk gaan we straks naar een situatie waar dit gecombineerd wordt. Daarnaast zullen werktijden wellicht verschuiven en er zal meer tijdsonafhankelijk gewerkt worden, bijvoorbeeld met filmmateriaal dat al van tevoren is opgenomen en op verschillende momenten bekeken kan worden. Er zijn ook systemen waarbij je werkzaamheden bijna estafette-achtig aan elkaar kunt doorgeven. Werken binnen hetzelfde timeslot hoeft dus niet altijd meer. Uiteindelijk werkt een creatieve workshop op locatie in mijn ogen het best, maar ik verwacht dat er verschillende behoeftes zullen zijn en dat we van verschillende werkmethodieken gebruik zullen maken. Soms live, soms online en soms een combinatie daarvan.”

Met z’n alleen terugveren in het oude normaal, daar gelooft Ernst niet in. “We zullen moeten kijken hoe het na de zomer uitpakt. Ervaring opdoen en bijschaven om processen te optimaliseren. We hebben met elkaar al heel veel geleerd. Bijvoorbeeld dat leidinggevenden en werknemers niet altijd op locatie hoeven te zijn om vorderingen te zien en resultaten te boeken, of dat de rol van de manager is veranderd van sturend naar begeleidend en volgend. En natuurlijk dat er virtueel heel veel mogelijkheden zijn om goed samen te werken. Het zit denk ik in details. Er is straks geen eenduidige vorm van ‘het nieuwe normaal’, het kan per organisatie verschillen en zelfs per team. Kern Konsult draagt er graag aan bij om deze transitie op een plezierige en succesvolle manier door te maken.”