cover Waar draait t om

Boek: Waar draait ’t óm?

Over het doorbreken van vicieuze cirkels in de samenleving, in organisaties & bij jezelf.

In de afrondende fase van zijn dertigjarige loopbaan als organisatieadviseur en met de deur wijd open voor iets nieuws, ontdekt en ontwikkelt Robert Coppenhagen een fascinerend, op meerdere manieren inzetbaar ontwikkelmodel: de Pentacirkel. In een schetsboek, dat op 2 juni 2023 verschijnt, deelt hij zijn inzichten over de verrassende samenhang in de ontwikkeling van organisaties, de vraagstukken van onze tijd en zijn eigen levenspad.

De lezer maakt kennis met Robert’s visie op de vicieuze cirkels waar onze samenleving en veel organisaties in vastzitten. De auteur herkent in deze zich herhalende cirkels de overlevingsstrategieën uit zijn familiegeschiedenis: hoe ze verschillen in tijden van vervolging en overleven, in tijden van strijd en schaarste, maar ook in tijden van leren en overvloed. De
auteur maakt zichtbaar hoe de geschiedenis ons leert dat oude patronen zich herhalen, maar ook dat je ze kunt doorbreken en omkeren.

In zijn zoektocht om de lagen van de Pentacirkel te doorgronden, ontstaat dit bijzondere schetsboek. Persoonlijk, oprecht, innemend. De lezer krijgt door middel van verhalen en illustraties gaandeweg een model in handen om de vicieuze cirkels van de samenleving, van de eigen organisatie én van zichzelf te leren herkennen. Hoe je de cirkels doorbreekt, blijkt
verbazingwekkend ‘andersom’ dan je zou denken. Tegen het einde van het schetsboek wordt de auteur geconfronteerd met zijn eigen cirkel die om een doorbraak vraagt. Een nieuwe levensfase openbaart zich.

De uitvoeringskloof
cover Waar draait t omRobert Coppenhagen heeft als organisatieadviseur in de ‘keukens’ van talloze commerciële en publieke organisaties kunnen kijken. Het verbinden van de werelden tussen bestuur, beleid, bedrijfsvoering en werkvloer is een van zijn specialiteiten. De groeiende kloof tussen politiek, overheid en burgers en tussen beleid en uitvoering gaat hem aan het hart. Met dit schetsboek en het Pentacirkel model laat hij zien hoe die ‘uitvoeringskloof’ als een vicieuze cirkel onbedoeld in stand wordt gehouden, maar ook dat deze doorbroken kan worden als bestuur en beleid dienend worden aan de innovatiekracht en het lerend vermogen van de samenleving. Dat betekent dat de voorschrijvende en bureaucratiserende overheid zich omvormt tot een overheid die volgt, voedt en faciliteert, met een focus op uitvoering, werkvloer en burger. Met dit schetsboek hoopt de auteur daar een bijdrage aan te leveren.

Robert Coppenhagen is opgeleid als acteur, geschoold als filosoof, getogen als ondernemer en gedurende 25 jaar verbonden aan Kern Konsult. Met dit vijfde boek van zijn hand, Waar draait ’t óm?, neemt hij afscheid als eigenaar/directeur. Waar het om draait, wat de kern is, en waar het ómdraait, van repeterend naar creërend, is de rode draad in zijn carrière.

Alvast een exemplaar bestellen? Stuur een bericht naar:
rob.coppenhagen@kernkonsult.nl. Op 2 juni overal te verkrijgen.