Online meetings

Blijvend innoveren in coronatijd

De eerste coronagolf heeft ons vooral efficiënter gemaakt. We leerden te werken met Teams en andere applicaties voor online overleg, en we werden daar steeds handiger in. Alle ontwikkeling stond echter stil. Dat was niet direct problematisch, want we dachten toen immers nog dat deze manier van werken maar een paar maanden zou duren. Inmiddels weten we beter… Daarom is het nu zaak om door te schakelen, zodat we ook binnen de corona restricties kunnen innoveren.

Behoefte aan schakeltijd
De meeste organisaties waren in maart helemaal niet ingericht op online overleg. De eerste coronagolf zorgde ervoor dat zowel grote als kleine organisaties allemaal gebruik zijn gaan maken van Teams of een vergelijkbare toepassing. De agenda’s werden in eerste instantie vaak compleet volgepland met meetings, maar al snel werd duidelijk dat dit niet is vol te houden. Je brein mist simpelweg speelruimte; de schakeltijd die in het verleden zo vanzelfsprekend was. Tijd voor een belletje, een e-mail of een kop koffie. Tegenwoordig wordt hier vaak wél rekening mee gehouden door bijvoorbeeld een overleg maximaal vijftig minuten te laten duren en dan tien minuten pauze in te lassen. Overall worden we hier productiever van.

Nu we middenin de tweede golf zitten, weten we dat alleen productiever zijn niet voldoende is. We missen interactie. Tijdens online meetings komt iedereen weliswaar aan het woord maar de dynamiek is eruit. En als je wilt voortbouwen en mooie dingen wilt maken, dan heb je echt interactie nodig. Het stimuleren van ontwikkeling, innovatie en creativiteit vraagt dus om andere online oplossingen. Want hoe graag we het ook zouden willen, de kans is groot dat we voorlopig nog niet live met grotere groepen bij elkaar kunnen komen.

Creatief en innovatief
Binnen diverse sectoren bestaan al langere tijd toepassingen die ook heel goed toepasbaar blijken te zijn binnen andere branches. Je kunt een werkproces daarmee adequaat faciliteren en ook via het beeldscherm creatief en innovatief zijn. Miro is daar een mooi voorbeeld van. Deze app maakt het onder andere mogelijk om samen processen uit te werken, prioriteiten te stellen, planningen te maken en organisaties vorm te geven. Je gaat als het ware met elkaar aan de slag in een virtuele brainstorm room, waar je elkaar ziet en hoort, en bijvoorbeeld ook geeltjes kunt plakken, pijlen tekenen, filmpjes kunt toevoegen of moodboards kunt maken. Een uitstekende tool dus om de creativiteit te laten stromen en dat is juist nu noodzakelijk. Zonder creativiteit staat de ontwikkeling stil en dat is iets dat we bij Kern Konsult, experts op het gebied van organisatieontwikkeling, uiteraard willen voorkomen.

Innoveren, dat is het sleutelwoord. En dat heeft ook te maken met je werk op een andere manier doen. Bij Kern Konsult ervaren we dat zelf ook. Een workshop of training kun je niet simpelweg binnen hetzelfde stramien online geven. Ook wij hebben in de afgelopen maanden geleerd om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van Teams en vervolgens om steeds meer andere tools te integreren om op een leuke, creatieve, innovatieve en speelse manier met elkaar te kunnen werken.

Kortom, neem geen genoegen met saaie workshops, ellenlange trainingen of zouteloze overleggen, maar innoveer en inspireer. Het komt de vitaliteit en ontwikkeling van jou, je team en je organisatie ten goede.

Kern Konsult kan op verschillende manieren helpen om de blik op de toekomst te richten. Lees ook de artikelen die we hier eerder dit jaar over schreven:
Kunnen we je helpen?
Na improviseren nu innoveren