Bibliotheek

Kern Konsult werkt aan een receptenboek voor organisaties die toekomst creëren. Een bundeling van onze methodieken die bijdragen aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij. Niet gedacht vanuit schaarste, maar de verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is.

Op onze website en in onze nieuwsbrief geven we regelmatig een voorproefje:

Opgavegericht Creëren helpt gemeenten om complexe vraagstukken op te lossen, door ze uit de polariteit van belangen te verheffen tot een gemeenschappelijke opgave.

Intentiebewust Creëren is een manier om te kijken naar organisatie(onderdelen) waarbij centraal staat hoe de betrokken het doel vertalen in een vorm.

Impactvolle Innovaties levert een bijdrage aan de transitie naar een inclusieve en duurzame maatschappij.

Programmatisch Verbinden keert de dynamiek in organisaties om. De toekomst wordt leidend en het heden wordt daar dienstbaar aan.

PMC Next, geschreven door Gert van Santen en Annelies van Gool, gaat over de bewezen methodiek van Projectmatig Creëren, toegespitst op de vragen van deze tijd.

Projectmatig Creëren (PMC) is een belangrijk concept om projecten te managen, dat zijn waarde overtuigend heeft bewezen. Het concept werd geïntroduceerd in 1998 en inmiddels zijn we de nodige jaren verder. Gert van Santen en Annelies van Gool, en ook vele andere Kern Konsulters en opdrachtgevers, hebben gezien wat goed werkt en succesvol is, maar ook wat minder goed werkt en wat deze tijd extra vraagt. Deze inzichten en ervaringen vind je terug in PMC Next.

PMC Next geeft de essentie, de kracht en de valkuilen van PMC aan. Wanneer en vooral waarom ga je met projecten aan de gang en wanneer is het gewoon een ‘klus’ die je moet klaren. Op overzichtelijke wijze worden de stappen beschreven om van een eerste idee naar een succesvol projectresultaat te komen.

Maar vooral ook is PMC mensenwerk. De mate waarin door middel van co-creatie, samenwerking, Project Start Ups (PSU) gebruik wordt gemaakt van de ambitie, energie en creativiteit van management, medewerkers en stakeholders, is bepalend voor het uiteindelijke succes van projecten. Het gaat immers niet alleen om het behalen van een projectresultaat, maar met name om de impact die je daarmee wilt bereiken.

Meer dan ooit is Projectmatig Creëren een collectief creatieproces, waarbij individueel commitment centraal staat.

Creatieregie Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

Visieontwikkeling en het menselijk creërend vermogen staan centraal in het veranderingsproces. Met in de hoofdrollen de twee-eenheid Visie en Verbinding als metaforen voor het hoofd in de wolken en de voeten aan de grond. Een boek van Robert Coppenhagen.

Minimal Project Management Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

Dit boek van Robert Coppenhagen besteedt zoveel mogelijk aandacht aan de mensen die direct en indirect betrokken zijn bij een project, zonder de harde kant van projectmanagement uit het oog te verliezen.

van TOB naar TOP Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

Succesvol werken in zelfsturende teams? Volg de aanpak van Ineke Khalil en investeer in teamondernemerschap. Leer nu hoe je teamsamenwerking zélf kan beïnvloeden, voor meer werkplezier en betere prestaties. Waarom structureel ongeluk creëren in organisaties als het ook anders kan?

Projectmatig 2.0 Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

‘Projectmatig creëren’ biedt een wezenlijk andere, vernieuwende kijk op projectmanagement. Voor succesvolle projecten is immers méér nodig dan strakke sturing, goede planning en stringente budgetbewaking. De sleutel tot projectsucces ligt in het genereren en aanspreken van energie, commitment en creativiteit.

De kracht van Archetypen Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

Dit boek van Gert van Santen beschrijft 20 archetypische beelden die je helpen om je eigen talenten in te zetten. Je krijgt zicht op jouw waarden en drijfveren en hoe je die in het werk vorm kunt geven.

The Wisdom Factor Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

Gert van Santen bundelde de ideeën van Will Taegel, Jim Garrison, Irene van Lippe-Biesterfeld, Matthijs Schouten en hemzelf. Dit boek gaat over een nieuw soort leiderschap, dat beschikbaar is voor iedereen, ongeacht waar je werkt en welke functie je bekleedt.

Het vrouw in mij kan het beter Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

De kredietcrisis heeft ons ervan bewust gemaakt: er is een nieuw type leider nodig om het juiste evenwicht te herstellen. Volgens Natasha van Dalen en Ernst Evelo heeft de leider niet alleen aardse, mannelijke energie nodig, maar evenzeer vrouwelijke energie.

De Belofte van Laagland Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

Een maatschappelijke roman van Robert Coppenhagen over een klein land (Laagland) dat verstrikt raakt in hebzucht en regelzucht. Een groep mensen treft elkaar bij toeval en vervreemdt van hun organisaties en samenleving, totdat de koplopers van de samenleving de handen in een slaan.

Altijd iets van plan Kern Konsult organisatieadvies organisatieadviseur organisatie ontwikkeling teamleiderschap projectmatig creëren co-creatie

Hét boek voor mensen met een droom. Van Robert Coppenhagen. Vraagt u zich af of u uw ‘dromen’ nog zult verwezenlijken? Wereldreis maken, boek schrijven, voor uzelf beginnen, emigreren, kunstenaar worden… Dan heeft u last van het ‘Altijd al iets van plan verlangen’.