Bibliotheek

Hoe een community van patiënten, partners en professionals de zorg verbetert door te kijken naar de mens staat centraal in deze whitepaper. Aan de hand van een ontwikkeltraject in de zorg voor jonge parkinsonpatiënten aan het Radboudumc omschrijft Marleen van Klingeren hoe je de omslag kunt maken van patiëntgericht naar mensgericht.

Veranderingen in de samenleving. De samenleving verandert, de politiek stuurt aan op een participatieve maatschappij. Hoe kunnen ambtelijke organisaties een beter antwoord hebben op de wensen vanuit de samenleving? Wat vraagt dit van de ambtelijke organisatie en van leiderschap binnen ambtelijke organisaties?

Wanneer je een sterke verbinding voelt met jezelf, met de directe mensen om je heen en met het grotere geheel (de organisatie, de branche, het hogere/grotere doel waarvoor wordt gewerkt), dan kom je in een flow waarin veel kracht en energie vrijkomt. In haar artikel Leiderschap: verbinding en eenheid gaat Nathalie hier uitgebreid op in.