Bibliotheek

Artikel in O&O, tijdschrift voor Human Resource Development, door Ineke Khalil en Silvia van der Werve over teamondernemerschap

 

Veranderingen in de samenleving. De samenleving verandert, de politiek stuurt aan op een participatieve maatschappij. Hoe kunnen ambtelijke organisaties een beter antwoord hebben op de wensen vanuit de samenleving? Wat vraagt dit van de ambtelijke organisatie en van leiderschap binnen ambtelijke organisaties?

Teamondernemerschap: hoe? een praktijksituatie uit het onderwijs (2015)

Artikel: van top-down naar 360°-sturing klantgerichte, wendbare organisaties door resultaatverantwoordelijke teams.