STABILISEREN EN DOORONTWIKKELEN (12 - 24 maanden)

Fase 3 Verandertraject

Opbrengst
  • teams nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen presteren en leren
  • teams zoeken actief de samenwerking en afstemming op met andere teams en externe partners
  • creatief en initiërend vermogen van teams groeit: thema’s agenderen, creatief problemen oplossen, experimenten initiëren
Belangrijkste activiteiten
  • vergroten van de HR- en budgetverantwoordelijkheid van de teams
  • blijven investeren in competentieontwikkeling leidinggevenden en teams
  • de inrichting van de samenwerking finetunen waar nodig
  • afscheid nemen van extern adviseur: overdragen taken/verantwoordelijkheden
Beleving
  • teamondernemerschap raakt ingeburgerd
  • het plezier van ‘er samen voor gaan’ en de kick van dingen voor elkaar krijgen
  • leren en groeien in teamondernemerschap blijft nodig
Tijdsperiode

12-24 maanden