WENNEN EN HERKENNEN (8 - 18 maanden)

Fase 2 Verandertraject

Opbrengst
  • introductie specifieke jaarcyclus teamondernemerschap: werken met resultaatkader en jaarplan, stilstaan bij eigen en elkaars functioneren, en het benutten van de klankbordgroep
  • teams en leidinggevenden doen hun eerste ervaringen op en krijgen gaandeweg de smaak te pakken
Belangrijkste activiteiten
  • introductie jaarcyclus teamondernemerschap, leren werken met nieuwe formats
  • actief aan de slag in de nieuwe rolverdeling
  • gestructureerde coaching voor teams en leidinggevenden
  • opstarten klankbordgroep (vervangt leidende coalitie)
Beleving
  • meer gevoel voor teamondernemerschap (wat het is, wat het vraagt)
  • toename werkdruk en frustratie: iedereen is lerende en ‘het’ komt bovenop al het andere werk
  • rendement op momenten zichtbaar
Tijdsperiode

8-18 maanden