Starten (4 - 8 maanden)

Fase 1 Verandertraject

Opbrengst
  • het verandertraject sluit goed aan bij de startsituatie van de organisatie
  • de nieuwe inrichting van de organisatie maakt teamondernemerschap mogelijk
Belangrijkste activiteiten
  • keuze maken teamstructuur
  • het formuleren van de teamopdracht
  • het opstarten van organisatiebreed overleg: de leidende coalitie
Beleving
  • verwarrend: nieuwe termen, rollen, overlegstructuur
  • nog weinig zichtbaar rendement
Tijdsperiode

4-8 maanden