Verandertraject

HET REALISEREN VAN TEAMONDERNEMERSCHAP: EEN VERANDERTRAJECT IN VIER FASEN

De overstap naar teamondernemerschap betekent voor een organisatie vaak een ingrijpende verandering. Niet alleen ontstaat er een nieuwe rolverdeling, ook wordt er een appèl gedaan op nieuwe samenwerkingsvaardigheden. Teamondernemerschap gaat over ‘samen sturen’ op basis van volwassen partnerschap.

Het realiseren van teamondernemerschap vraagt een flinke investering van alle betrokkenen: in tijd, lef en leren. Onze ervaring leert dat de overstap naar teamondernemerschap zich in vier fases voltrekt (starten, wennen & herkennen, stabiliseren & doorontwikkelen, competent zijn & blijven) en (afhankelijk van de grootte van de organisatie/afdeling en de startsituatie) 1-4 jaar in beslag neemt.