Publicaties

Teamondernemerschap: hoe? een praktijksituatie uit het onderwijs (2015)

Teamondernemerschap: hoe? een praktijksituatie uit het onderwijs (2015)
Auteur: Ineke Khalil i.s.m. Astrid de la Fuente
Artikel: Van top-down naar 360°-sturing klantgerichte, wendbare organisaties door resultaatverantwoordelijke teams.
Download artikel (pdf)

eamondernemerschap. Van TOB naar TOP teams

Teamondernemerschap: Van TOB naar TOP teams
Auteur: Ineke Khalil
Boek: Succesvol werken in zelfsturende teams? Volg de aanpak van Ineke Khalil en investeer in teamondernemerschap. Leer nu hoe je teamsamenwerking zélf kan beïnvloeden, voor meer werkplezier en betere prestaties. Waarom structureel ongeluk creëren in organisaties als het ook anders kan?
Zie ook www.teamondernemerschap.nl/het-boek

Teamondernemerschap nader bekeken
Een voorbeeld van zelfsturende teams in de onderwijspraktijk
Auteur: Silvia van der Werve
Download artikel (pdf)

Zelfsturende teams in de onderwijspraktijk
Auteur: Silvia van der Werve
De Academie voor Financieel Management van Avans Hogeschool werkt nu zo’n drie jaar in zelfsturende (resultaatverantwoordelijke) teams, ook wel teamondernemerschap genoemd. Dit artikel beschrijft de gevolgde route, de huidige positie van de academie en de lessen die geleerd zijn.
Uit: OnderwijsInnovatie september 2017
Download artikel (pdf)

Interview "Teamondernemerschap bij Avans Hogeschool"
Interview met Silvia van der Werve
Uit: Vakblad Profiel nummer 5, 2017
Download interview (pdf)

Meer over teamondernemerschap