Introductie Teams Leidinggevenden

Introductie

Fase 4 VerandertrajectCOMPETENT ZIJN EN BLIJVEN (doorlopend)

Opbrengst
 • teams hebben zich ontpopt tot belangrijke en volwassen afstemmings- en samenwerkingspartners (binnen en buiten de organisatie)
 • teams en leidinggevenden geven gezamenlijk vorm aan teamondernemerschap: samen sturen – ieder vanuit z’n eigen rolverantwoordelijkheid
 • het goede presteren van de organisatie blijft niet onopgemerkt: teams en leidinggevenden worden regelmatig gevraagd om extra rollen of taken op zich te nemen
Belangrijkste activiteiten
 • aandacht houden voor de kwaliteit in het gesprek
 • met elkaar blijven kijken: wat heeft aandacht nodig om te borgen dat de investering in teamondernemerschap blijft renderen?
 • als partners in een robuust samenwerkingsveld (directie, teams, leidinggevenden, staf) elkaar actief blijven opzoeken en benutten
Beleving
 • we doen het met elkaar en we hebben elkaar nodig
 • grote voldoening over de onderlinge samenwerking en de prestaties die worden neergezet
 • ruimte (en vermogen) om nieuwe initiatieven op te pakken, nieuwe uitdagingen aan te gaan
Tijdsperiode

Doorlopend

Teams

Fase 4 VerandertrajectAandachtspunten Teams

 • het team blijft goed sturing geven aan haar eigen functioneren (presteren + leren), en legt op transparante wijze verantwoording af
 • het team heeft (ruime of gehele) verantwoordelijkheid voor het aannemen en afscheid nemen van eigen teamcollega’s
 • het team blijft organisatie-brede thema’s agenderen die raken aan het goed (kunnen) functioneren van de organisatie als geheel
 • team blijft investeren in haar eigen groei en ontwikkeling

Leidinggevenden

Fase 4 VerandertrajectAandachtspunten Leidinggevenden/Directie

 • het benutten van de nieuw ontstane ruimte om andere rollen/taken binnen de organisatie op te pakken
 • blijven investeren in een voor het team gunstig ondernemersklimaat: buffer zijn voor onnodige ‘inslagen’, borgen juiste mix hiërarchische sturing, collegiale sturing en bottom-up sturing
 • leidinggevenden/directie blijven investeren in hun eigen groei en ontwikkeling
 • regelmatig tijd voor rust en reflectie inbouwen voor de hele organisatie om slim te blijven bewegen in het krachtenveld
 • blijven investeren in eigen groei en ontwikkeling