Introductie Stuurgroep Teams Leidinggevenden

Introductie

Fase 3 VerandertrajectSTABILISEREN EN DOORONTWIKKELEN (12 - 24 maanden)

Opbrengst
 • teams nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen presteren en leren
 • teams zoeken actief de samenwerking en afstemming op met andere teams en externe partners
 • creatief en initiërend vermogen van teams groeit: thema’s agenderen, creatief problemen oplossen, experimenten initiëren
Belangrijkste activiteiten
 • vergroten van de HR- en budgetverantwoordelijkheid van de teams
 • blijven investeren in competentieontwikkeling leidinggevenden en teams
 • de inrichting van de samenwerking finetunen waar nodig
 • afscheid nemen van extern adviseur: overdragen taken/verantwoordelijkheden
Beleving
 • teamondernemerschap raakt ingeburgerd
 • het plezier van ‘er samen voor gaan’ en de kick van dingen voor elkaar krijgen
 • leren en groeien in teamondernemerschap blijft nodig
Tijdsperiode

12-24 maanden

Stuurgroep

Fase 3 VerandertrajectAandachtspunten Stuurgroep

 • overstap naar teamondernemerschap: tussentijdse organisatie-brede evaluatie
 • blijven kijken: wat is nog nodig voor een goede doorontwikkeling van teamondernemerschap? (wijziging teamsamenstelling, aanspreken individuen, extra coaching, aanpassing overleg- of teamstructuur?)
 • afscheid nemen van extern adviseur, overdragen taken/verantwoordelijkheden naar directie, klankbordgroep en interne adviseur

Teams

Fase 3 VerandertrajectAandachtspunten Teams

 • regelmatig en gestructureerd stilstaan bij ieders individuele functioneren (presteren en leren) en het functioneren van het team als geheel
 • investeren in een veilige en stimulerende leeromgeving
 • lastige of gevoelige thema’s bespreekbaar leren maken
 • investeren in de samenwerking met andere teams/partners

Leidinggevenden

Fase 3 VerandertrajectAandachtspunten Leidinggevenden

 • goed voorbeeldgedrag: betrouwbaar zijn in afspraken
 • goed partner zijn voor teams: beschikbaar in lastige en/of urgente situaties + team beschermen tegen een te hoge en/of niet zinnige werkbelasting
 • benutten bestaande overlegstructuren en afgesproken evaluatie-momenten om bij te sturen