Introductie Stuurgroep Teams Leidinggevenden

Introductie

Fase 2 VerandertrajectWENNEN EN HERKENNEN (8 - 18 maanden)

Opbrengst
 • introductie specifieke jaarcyclus teamondernemerschap: werken met resultaatkader en jaarplan, stilstaan bij eigen en elkaars functioneren, en het benutten van de klankbordgroep
 • teams en leidinggevenden doen hun eerste ervaringen op en krijgen gaandeweg de smaak te pakken
Belangrijkste activiteiten
 • introductie jaarcyclus teamondernemerschap, leren werken met nieuwe formats
 • actief aan de slag in de nieuwe rolverdeling
 • gestructureerde coaching voor teams en leidinggevenden
 • opstarten klankbordgroep (vervangt leidende coalitie)
Beleving
 • meer gevoel voor teamondernemerschap (wat het is, wat het vraagt)
 • toename werkdruk en frustratie: iedereen is lerende en ‘het’ komt bovenop al het andere werk
 • rendement op momenten zichtbaar
Tijdsperiode

8-18 maanden

Stuurgroep

Fase 2 VerandertrajectAandachtspunten Stuurgroep

 • teams actieve rol geven in het evalueren van individueel functioneren
 • bewust uitnodigen van koplopers voor sleutelrollen
 • aanreiken sturingsinformatie
 • opstarten van de klankbordgroep, afbouwen van de leidende coalitie
 • zorgdragen voor gestructureerde teamcoaching en coaching leidinggevenden

Teams

Fase 2 VerandertrajectAandachtspunten Teams

 • tijd vrijmaken voor teamsamenwerking/afstemming
 • het doorbreken van het ouder-kindpatroon, leren vormgeven van volwassen partnerschap
 • basisvaardig worden in de drie kerncompetenties: verbinding maken, sturen op presteren en leren, slim bewegen in het krachtenveld

Leidinggevenden

Fase 2 VerandertrajectAandachtspunten Leidinggevenden

 • dichtbij het team zijn: het stimuleren van teamleden om hun nieuwe rol te pakken, in gesprek zijn met diegenen die moeite hebben met de overstap
 • het team faciliteren en aanspreken in haar nieuwe rol: aanreiken resultaatkader, akkorderen teamjaarplan, voortgang bespreken
 • benodigde randvoorwaarden creëren: tijd voor teamoverleg en teamcoaching, stabiliteit teamsamenstelling
 • investeren in eigen ontwikkeling: van ‘individuele aansturing’ naar ‘teamondernemerschap mogelijk maken’