Introductie Stuurgroep Teams Leidinggevenden

Introductie

Fase 1 VerandertrajectStarten (4 - 8 maanden)

Opbrengst
 • het verandertraject sluit goed aan bij de startsituatie van de organisatie
 • de nieuwe inrichting van de organisatie maakt teamondernemerschap mogelijk
Belangrijkste activiteiten
 • keuze maken teamstructuur
 • het formuleren van de teamopdracht
 • het opstarten van organisatiebreed overleg: de leidende coalitie
Beleving
 • verwarrend: nieuwe termen, rollen, overlegstructuur
 • nog weinig zichtbaar rendement
Tijdsperiode

4-8 maanden

Stuurgroep

Fase 1 VerandertrajectAandachtspunten Stuurgroep

 • samenstellen leidende coalitie: belangrijke gesprekspartner voor de stuurgroep
 • teamstructuur ontwerpen: type teams, grootte teams
 • teamopdracht formuleren per type team

Teams

Fase 1 VerandertrajectAandachtspunten Teams

 • kennis maken met het gedachtegoed teamondernemerschap + opzet verandertraject
 • voorkeur aangeven: type team en/of teamrol

Leidinggevenden

Fase 1 VerandertrajectAandachtspunten Leidinggevenden

 • het komen tot de definitieve teamsamenstelling
 • toelichten teamopdracht + format aanreiken teamjaarplan